Пхьуантэм щыгъэшlуагъэ гукъэкlыжьхэр

0
177

Станбул щылажьэрэ Фонд Шамилрэ Кавказ Хасэхэм я Федерациерэ (КАФФЕД) зэгъусэу, жьэрыlо Хьишъэм фэгъахьыгъэ проект къалэу Станбул щызэхащыгъ. Праектым дэлжьэнэу ныбжьыкlэхэм пшъэрыль ашlыгъ. Куп купэу загощыгъ, ахэм, рагъэблагъэщтхэр, къагъэгущыlэщтхэр, зытегущыlэщтхэр агъэнэфагъэх. Ныбжьыкlэхэм макъэ тезыщэрэ ыкlи сурэт тезыххэрэр аlыгъхэу, жэрыlо гукъэlыжь хьишъэхэм яугъоин ыуж ихьагъэх. lофшlэным изещакlохэр, «Къоджэ Ныбжьыкlэхэм Языкъегъэlэтын Дэлэжьэрэ Фондыр» зыфиlорэм ипашэу Шкъым Севим Кюней, Фонд Шамилым икlэщакlоу Цэй Ренин Юрдакул. lфошlэныр аухэу, тхыгъэхэр зызэфэхьасыжьхэкlэ, Станбул дэс Черкес сообшеством социялнэ щыlакlэу яlэмрэ, ахэм зэхащагъэ хасэхэмрэ Фондхэмрэ языкlыныгъэрэ, язэфыщытыкlэрэ тащыгъозэщт. Гукъэкlыжь гъэшlэгъонхэм тахэдэlощт. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz