Künye

İmtiyaz sahibi:

Jineps Yayıncılık ve Tic. Ltd. Şti. adına Yaşar Güven

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Abdulkadir Polat

Yayın Kurulu:

Abdulkadir Polat, A. Seda Berzeg, Birgül Asena Güven, Erdoğan Yılmaz, Gül Yılmaz, Sebahattin Çurmıt, Serap Canbek, Yaşar Güven, Zafer Süren

Yönetim Yeri:

Osmanağa Mahallesi Kırtasiyeci Sokak No: 8/4 Kadıköy-İstanbul