Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

«Адыгэ Дышъэидэ lэпэlасэр»

Културэмкlэ ыкlи Туризмэмкlэ Министерствэм Ушэтынхэмкlэ Гъэсэныгъэмкlэ Икъутамэ (Отдел) хахьэрэ Лъэпкъ Гушъхьалэжьыгъэмрэ Шlэныгъэхэмрэ я Зэфэхьасыжьын и Гупчэ Мыунае (не конкретно) Културэ Кlэнхэм Язехьакlохэм Алъыплъэрэ Купым 2022-рэ Илъэсым и Апэрэ Зэфэхьасыжьхэр ыкlэм фэкlуагъ. Ащ къыщхахыгъ Мелечхьан Аталай лъэпкъ lэшlагъэмхэмкlэ lэпэlас зыфиlорэр фитыныгъэ тхылъ фегъэшъошэнэу. Кавказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД-м) lэшlагъэхэм Адэлажьэхэрэм ащыщэу Бэданэкъо Мелечхьан, «Адыгэ-Черкес Дышъэ Идагъэмкlэ Художник» цlэр иlэ хъугъэ. 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img