Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Нохчийн кицнаш

 

(govzalla.com)

ДоттагIалла   

  • Ваша ваша вац и хьан доттагIа вацахь.
  • Генара доттагIа – йоьгIна гIала.
  • Генара хиларх, тешаме доттагI, бIов санна чIогIа ву.
  • Дикачу доттагIчуьнца дуьненан йисте а кхача хала дац.
  • Дикачу кIантана доттагIий ца эшна.
  • ДоттагIа коьрте хьожу, мостагI когашка хьожу.
  • ДоттагIа шираниг тоьлу, керт – керланиг тоьлу.
  • ДоттагIчун хьагI хала ю, мостагIчун ямартлонал.
  • Сакхт доцуш доттагI лаца хьо гIертахь, и воцуш вуьсур ву хьо.
  • Эзир доттагIа верг ваьлла, эзир сту-етт берг велла.

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img