Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Тхылъ къэгъэлъэгъуапlэр

Къалэу Кайсери Къэлэ унэшlошlым мыгъэ я 5-рэу Тхылъхэм Якъэлъэгъон зэхищагъ. Чьэпыогъум и я 14-23-рэм Дунэе Бизнес Гупчэм ятхылъхэм акlэтхэнэу тхакlохэу ригъэблэгъаъэхэм ащыщ Кайсери Адыгэ Хасэм ыцlэкlэ хэлэжьагъэ тхакlохэу, Токъмакъ Айдын, Токуч Эда Балбай, Лакоба Юлсел Мухиттин, Пашты Мадинэ, Еутых Турхьан, Хьаткъо Эргюн Билги, Ёзтюрк Эрхан ыкlи Адэмые Хикмет Албайрак. 

Ащ фэдэу къалэу Кахраманмараш Къэлэ Унэшьошlым Чьэпыогъум и 14-24-рэ мафэхэм КАФУМ зыфиlорэм я 8-рэ Дунэе Тхылъ Къэгъэлъэгъон зэхищагъ. КАФДАВ-мрэ Кахраманмараш Кавказ Културэ Хасэмрэ ащ хэлэжьагъэх. Тхакlохэр рагъэблэъагъэх, ятхылъхэр зыщэфыгъэхэм афкlэтхагъэх. 

lэнэхъураем зэдэгущыlэгъу щыряlагъ тхакlохэу, Истерически наук доктор Дидем Чаталкылыч, Адвокатэу Атила Доган, Адэмые Хьикмет Албайрак. 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img