«Тэ Типхьантэ»

0
31

Фонд Шамила Гъэсэныгъэ Култура ыкlи КАФФЕД-мрэ я Проектэу, Пхьуантэм Щыгъэшlуагъэ Гукъэкlыжьхэр зыфиlоу, «Тэ Типхьуантэ» зышъхьа къэгъэлъэгъон Чьэпыогъум и 28-Шэкlогъум и 4-м исскуствэр зикlасэхэм афзахащагъ. Мышъэост Айщен Дагестанлы игукъэкlэу ыкlи ащ зэхищагъэу «Пхьуантэм Щыгъэшlуагъэ Гукъэкlыжьхэр» зыфиlорэм хэлэжьагъэх, Шэуджэн Алпер Эрдем,Тыгъужъ Элиф Токгёз, Хьутlэжъ Фатих Эким, Кушъхьалъэукъо Фатма Гюней, Шыбзыхъо Мирач Албек Хызлыок ыкlи КАФФЕД-м илlыкlоу Лачыщыпхьа Тугче Эдизгил. Апэрэ пычыгъом хэхьагъэх, Станбул щыпсэурэ Черкес нахьыжъыlохэм ягукъэкlыжьхэр ахэм агъэгъунагъэ Сурэт техыгъэхэр аугъэоигъэх.

Проктым и ятlонэрэ lахь, Чылэхэр, шъорлъырхэр къакlухьыхэзэ жэрыlо гукъэкlыжъхэмрэ, сурэт техыгъэхэу агъэгъунэхэрэмрэ аугъоижьыным дэлэжьэщтых. Мыщ гухэлъэу пхырыщыгъэр, Обшеством игукъэкlыжъхэм якъэгъэнэжьын, ягъэгъунэн, лlэужхэм ахэр анэгъэсыжьыныр ары.

«Тэ Типхъуантэ» зыфиlорэ къэгъэлъэгъоным къызэлъиубытыгъэх, непэ нэсэ аугъоижьыгъэ сурэт техыгъэу агъэгъунагъэхэр ыкlи декументалнэ филм кlэкlыр. Хъуажъ Дэнэф пшъэдэкlыжь щызыхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Чьэпыогъум и 28-рэм къызэlуахыгъ, Шэкlогъум и 4-м нэсэ еплъыгъэх.

Сурэтхэр тезыхыгъэр: Ёзджан Яман

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz