Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

«Амаӡа змоу Орхун Анҵамҭақәа»

Аҧсуа арҵаҩы Беҩдан Ҭесфире Гьунешь раҧхьаӡатәи лышәҟәы, «Амаӡа змоу Орхун Анҵамҭақәа!» иҭыжьхит. Аҭоурыхтә хҭысқәа ҟазарыла еиқәыршәаны романк иҭазыгӡаз Гьунешь, ахәыҷқәа рзы илҩыз ашәҟәы, ашколқәа рааӡара методикагьы иашьашәалоуп. Ашәҟәаҿы сахьаҵәыҕәрақәа Гьуль Сары илтәуп. Беҭҩыл, Ҳевес, Баҭуҳан хы еиҩызцәоуп. Ироуыз премиак абзоурала изықәлаз амҩа Орхун Анҵамҭақәа инанагыит. Арҵаҩыгьы дшрыцыз, анҵамҭа агәашә аханы ианыз аҳәоу гәарҭит. «Ажәытәтәи аамҭа иаҳхашҭыр ҟалап, аха уи имҩамсит ҳәа аанагоум.» Ари аҳәоу ианаҧхьа, ажәытәтәи аамҭахь рҽырбит.

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

“Kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini” yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kâğıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında...

Çeçenya ve Putin

İspanyol gazeteci ve insan hakları aktivisti Marta Ter Ferrer’in “Kadirov’un Çeçenya’sı: Kafkasya’daki Putin Rejimi” adlı kitabı yayımlandı. Ferrer’in 8 yıl boyunca Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle...

3 roman tek kitapta toplandı

Kutarba Hayri Ersoy'un "Sürdüler, Sürgün Oldum", "Sürgün Sessiz Ölür" ve "Çöl Sıcağında Bile Üşürsün Sürgünsen" adlı romanları tek kitap haline getirilerek, Oktay Chkouta çevirisiyle...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img