Prof. Meretıko Kasım

1 yazı

Adigelerde din ve inançlara bağlı yer adları

Adigelerde yer adları doğuş itibariyle üç gruba ayrılır. Çok eski çağlarda verilen yer adları, akabinde farklı halkların dilinden Adıgeceye yerleşmiş olanlar ve Kafkas-Rus savaşından sonra yerleri değiştirilip birleştirilen köylerden birinin adı...