Tarihte Bu Ay Şubat 2012

0
516
12 Şubat 1840    Büyük Çerkes Saldırısı ve Bahar zaferi
04 Şubat 1871    İmam Şamil Medine’de vefat etti
27 Şubat 1917   Rus Çarlığı’nın çöküşü ve Çar II. Nikola’nın tahttan indirilmesi
09 Şubat 1944   Çerkes Teavün Cemiyeti üyelerinden ve “Quaze” gazetesi yazarlarından
Hayrullah Süleyman Yediç’in vefat etti
23 Şubat 1944   Çeçen ve İnguşların sürülmeleri
11 Şubat 1945    Yalta Konferansı.
06 Şubat 1946    General Kılıç Girey’in idam edilmesi
10 Şubat 1947   Bestekar Muhlis Sebahattin Ezgi’nin (Bıjnav) vefatı
25 Şubat 2001  Araştırmacı yazar Ömer Beygua’nın vefatı
25 Şubat 2003  Yazar Osman Çelik’in vefatı
28 Şubat 2004  Abhaz yazar-şair Bagrat Şinkuba’nın vefatı
17 Şubat 2010 1945 yılında Sovyet bayrağını Almanya’nın başkenti Berlin’e diken 3 Sovyet askerinden biri olan Dağıstanlı Abdülhakim İsmailov’un vefatı
23 Şubat 2010 Ubıhça sözlük yazarlarından Georges Charachidze’nin (Çaçba) vefatı

Sayı : 2012 02