1920-23 TBMM’ye Anadolu’dan çekilen telgraflar kitaplaştı

0
563

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi’nin, ‘Milli Mücadelede TBMM’ye Anadolu’dan Çekilen Telgraflar’ isimli kitabı TBMM Yayınları arasında çıktı. 1920-1923 yıllarına ait 700 telgrafı içeren çalışma, Osmanlı Arşivi, TBMM Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi ve Genelkurmay Başkanlığı Arşivi taranarak iki yılda hazırlandı.

Milli Mücadele tarihine ışık tutacak nitelikte olan ve ilk defa yayınlanan bu telgraflar, vatanın birliği ve bütünlüğü için Anadolu halkının hiçbir ayrım gözetmeksizin fedakârca çalıştığını kanıtlar niteliğinde. Şehir ve kasabalarımızın yerel tarih çalışmalarına ışık tutacak olan bu belgeler içinde Adapazarı ve çevresinden TBMM’ye gönderilenler önemli bir yer tutuyor. Sakarya Savaşı zamanında Adapazarı’nda yapılan mitingler sonunda TBMM’ye telgraflar çekildiği biliniyor. Bu telgraflardan Adapazarı Belediye Reisi ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Mehmet Faik Bey, Müftü Osman Efendi, Çerkes ileri gelenlerinden Osman Bey, Bosnalı Hayri Bey, Bosnalı Şakir Bey ve Abaza ileri gelenlerinden Cevdet Rüştü Bey’in imzalarını taşıyan ilginç bir örnek şöyle:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 20 Ağustos 1921
Bugün kasabamızda binlerce halkın içtimaıyla muazzam bir miting akdedilerek hayat ve istiklal hakkımızı mahva yürüyen düşmana karşı muhterem ordumuzun gösterdiği dilâver ve kahramanca müdafaalar övgüyle yâd edilmiş, vatanın kahraman evlatlarına en sıcak ve samimi teşekkürler ithaf edilmiştir. Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla Misak-ı Millimizin elde edilmesine kadar silah elde olarak bütün ahalinin malıyla ve bedeniyle her türlü fedakârlığı ifaya hazır olduğu beyan kılınmıştır. Ordumuzun başarılarının devamını Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve kereminden temenni eyleriz.”

 

Sayı : 2013 09

Yayınlanma Tarihi: 2013-09-01 00:00:00