Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Süreli Yayınlarımız 22-3

Kafdağı

1987 yılı şubat ayında ilk sayısı yayınlanan Kafdağı dergisi, Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’nin (AKKKD) yayın organı idi. Birleşik sayı 53-58 (Ağustos 1991-Şubat 1992), derginin yayın yaşamının 5. yılında son sayısı oldu. Son sayıda dernek adına derginin sahibi Süleyman Yançatoral (YK Başkanı), yazı işleri sorumlusu Mustafa Aziz Özbek. Yayın kurulu; Süleyman Yançatoral, Mustafa Aziz Özbek ve Muzaffer Tokmak. Dağıtım ve abone işleri; Sönmez Baykan ve Ömer Şahin.
Bu son sayıda yayınlanan M. A. Özbek imzalı “Yazı İşlerinin Gözüyle Beş Yıl ve Gelecek” yazısını kısaltarak veriyoruz. Beş yılda 350-647 arası değişen abone sayısı, ekonomik açıdan yayın yaşamının sürdürülebilmesinin önünde önemli bir engel olmuş. “Senelerdir tüm çabalara rağmen abone sayılarının arttırılmaması ekonomik yük getiriyordu” değerlendirmesinde “tüm çabalara rağmen” kısmının altını çizmek isterim. Hemen tüm yayınlarımızda aşılamayan bir sorundur bu. Kimlik yani demokrasi sorununun anlaşılamadığı/anlatılamadığı, kimliğe yabancılaşmanın söz konusu olduğu vd. bir dizi tespit yapılabilir. Belki de sorunlar derinde değil yüzeydedir.
Derginin dernekten bağımsız bir yayın organı olması önerilmiş. Şirketleşme önerisi yapılmış, yayından kazanç elde edilebileceği öngörüsü ile “Böyle bir yapının Derneklerimize ekonomik kaynak, dergilerimize ise bir mali destek olacağına inanmaktayız” denilmiş. Elbette ki iyi niyetli öngörüler. Sonuç için bağımsız yayın olmayı hedefleyenlerin Marje pratiğine bakmalı. Marje’nin Özbek’in yazdığı gibi “Bağımsız bir dergi daha aktüel daha etkin ve daha çok sansasyon yaratıp, kamuoyunu oluşturabileceği ve daha bir radikallik düşüncesini korkusuzca taşıyabileceği kanısındayız” yorumuna denk düşen bir yayın süreci yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekonomik açıdan öngörülenin gerçekleşemediğini de üzülerek belirtmek gerek. Aylık periyotta 12 ay yayın yapabildi Marje.
Özbek’in şu tespitlerini de önemli ve güncel buluyorum; “Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de medya oldukça önemli ve etkin bir araçtır. Kamuoyu yaratır, iktidar yıpratır, muhalefeti güçlendirip iktidar yollarını hazırlayıp açabilir. Böylesine önemli gücü Kuzey Kafkasyalıların ne kadar etkin kullanabildiği ise ortadadır. Sadece yıllık abone sayılarımız bile bunun ortaya konulması açısından yeterli kanıt olacağı kanısındayım”.
Çeşitli sayılardan kısa yazılar ve görsellerle Kafdağı dergisini de noktalayalım.

Yazı İşlerinin Gözüyle Beş Yıl ve Gelecek

Değerli Okurlarımız,
Elinize ulaştırdığımız bu birleşik sayı ile derginiz beşinci yılını doldurdu.

Bu beş yılın üç yılında sizlerle birlikteliğimiz aktif olarak sürdü. Bu üç yılda olan hep bu sayfalarda sizlere ağlamak, sorunları ortaya koyup affınızı istemek kaderimizde bize düştü. Aslında bu sayının bu sayfalarındaki yazım, bir veda ve bilanço niteliğini taşıyacak. Bu arada vedamızın gerekçeleri, bu sayının neden birleşik üç sayı halinde çıktığı ve de neden geciktiği kalemin döndüğünce izaha çalışılacak.

Dergimiz geçtiğimiz aylarda oldukça büyük bir yapısal bunalım yaşadı. Sonuçta bir uzlaşma yoluyla bu sorun halledildi. Ancak bu yayın hayatına başladığından beri ekonomik bunalımı atlatamayan dergimiz, böyle bir yapısal bunalıma da sürüklenince dergi gecikmeye ve üç sayı bir arada birleşik sayı çıkmaya mahkûm oldu.

Bu yılın ilk üç sayısından sonra dergimizin Abone ve Mali İşler Sorumlusu Sönmez Baykan’la geçmişteki birikimlerimizin ışığı altında, bir şirket yapısı içerisinde, Kafdağı Yayınları ve Kafdağı Dergisinin bağımsız yayın organı halinde çıkması için derginin resmi bağlantısı olan AKKKD Yönetim Kuruluna öneride bulunduk.

Bu öneri ilk yaklaşımlarda sıcak ve olumlu bulunurken daha sonra bir garip muhalefetle karşılaştı…

Bu öneri, hakkında bir kısım arkadaşlarımız bunun kararını veren Yönetim Kurulu olmak istemedikleri, … bunun ancak dönem sonunda geniş katılımlı toplantıyla, Kafdağı’na şimdiye kadar emek verenlerin kararları ile olabileceğini tez olarak ileri sürdüler.

Sonuçta bu konuda mutabakata varıldı.

Ve bizler önerimizi geri çektik…
İş bu toplantının sonucunda Kafdağı yayın hayatını sona erdirmiş olsa bile, bizce önemli olan bu boşluğu bir şekilde doldurulacağına ve halkımızın sessiz soluksuz kalmayacağına da inanmaktayız.

Teklif niçin getirilmişti? Teklifteki şirket yapısı ne olacaktı? Bağımsız derginin yapısı ne olacaktı? Tüm bunları siz okurlarımızın da bilmesinde fayda görüyoruz.

Dergi ekonomik olarak kadro olarak ve yazı olarak tıkanmıştı. Alttan gelen kadroların önünün açılması gerekiyordu. Senelerdir tüm çabalara rağmen abone sayılarının arttırılmaması ekonomik yük getiriyordu. Bundan kurtulmak ve hatta öngörülen şirket yapısında derneğe destek olan bir yapıya kavuşması gerekiyordu. Bağımsızlık düşüncelerinin sebeplerinden birisi bu idi. Bu yapıda düşünülen şirket Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri üyelerinin ve de Kafdağı okurlarının çok az katılımlarla da ortak olabilmeleri, … kârın önemli bir kısmının Kuzey Kafkasya Derneklerine bağışlanacağı, kalanının ortaklara dağıtılacağı bir yapı öngörülmekte idi.

Bu şirketin çıkaracağı derginin Yayın Kurulu ise şirket çalışanlarının seçeceği kişilerle, Kuzey Kafkasya Kültür Derneklerinin seçeceği kişiler ve kültür mücadelesinde önemli katkıları olan kişilerden oluşacak ve profesyonel mantıkla toplantı başına alacakları huzur hakkı ile oluşacaktı. Kurul aylık çıkması planlanan dergi için biri dergi çıkmadan, diğeri çıktıktan sonra değerlendirmesini yapmak üzere ayda iki kez toplanacaktı.

Böyle bir yapının ekonomik problem çıkan Derneklerimize ekonomik kaynak, dergilerimize ise bir mali destek olacağına inanmaktayız.

Ayrıca bağımsız bir dergi daha aktüel daha etkin ve daha çok sansasyon yaratıp, kamuoyunu oluşturabileceği ve daha bir radikallik düşüncesini korkusuzca taşıyabileceği kanısındayız.

Öncelikle yaptıklarımız ve yapamadıklarımızın takdiri okuyucuya ait olmak üzere başarı ve başarısızlığı zaman içerisinde sizlerin değerlendirmesine bırakmakla birlikte kendimizi çok başarılı bulamıyoruz.

Dergi çalışmalarına çok iddialı başlamamış olmamıza karşın, yapmayı düşündüğümüz şeylerin önemli bir kısmını gerçekleştiremediğimiz için böyle düşünüyoruz.
Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de medya oldukça önemli ve etkin bir araçtır. Kamuoyu yaratır, iktidar yıpratır, muhalefeti güçlendirip iktidar yollarını hazırlayıp açabilir.

Böylesine önemli gücü Kuzey Kafkasyalıların ne kadar etkin kullanabildiği ise ortadadır. Sadece yıllık abone sayılarımız bile bunun ortaya konulması açısından yeterli kanıt olacağı kanısındayım.

Biz bu medya gücünü bu yapı ve genel yapımız içerisinde yeterince kullanabildiğimize inanamıyoruz. Bu sebeple ayrı bir başarısızlık durumumuz. İşte bu da artık ayrılmamız gerektiği inancımızın kuvvetlenmesinde etkin.

Öte yandan gerek yönetimde, gerekse dergideki görevimizde bu göreve gelirken koyduğumuz temel ilkemiz tıkanıklığa sebep olmamaktı. Eğer bunun sebebi oluyor, aşağıdan gelen kadroların ilerlemesine engel teşkil ediyorsak önünü açmak temel ilkemizdi.

Bu ilke çerçevesinde çalışmalarını büyük özveriyle sürdüren genç arkadaşlarımız, bizim şu veya bu şekilde geldiğimiz görevlerde bizden daha başarılı olabilecekleri kanısının güçlenmesi bizim artık görevlerimizi devretme vaktinin geldiğinin bir kanıtı… Bu anlamda son aylarda oldukça etkin yayınlar ve yazıların yer aldığı Duvar Gazetesi Komisyonun çıkardığı Bjemate gazetesi ile çalışanları ile Kafdağı Yayın Kurulu ve çalışanlarının aynı çatı altında, komite örgütlenmesi yapısında tek çatı altında birleşmesi gerektiğine inanmaktayım…

İşte bu genç arkadaşlarımızın önünün açılması, daha atak şeyler üretmeye destek olunabilmesi için çekilmemiz gerekmektedir.

… Dergimizin 5 yıllık bilançosunu vermek istiyorum.
Derginiz Kafdağı 1987 yılında, … Şubat ayında sizlere ulaştı. Değerli arkadaşlarımız Mansur Ulutaşlı Yazı İşleri Sorumluluğunda, Nahit Eruz’un Genel Yayın Yönetiminde 2 yıl, 1989 Şubatına kadar sizlere hitap etti. Bu iki yıl birinci yılında kamuoyu oluşturmak ve halkımızla derginin bütünleşmesini sağlamaya özveri ile çalıştılar. 40 arkadaşımız 14 değişik konuda sizlere hitap etti… Abone sayımız 647 idi.

Derginin ikinci yılında … 353 aboneye 13 değişik konuda 28 yazar arkadaşlarımızla hitap etlik.

Dergimizin üçüncü yılının başında yaklaşım açısı farklı olan içinde bulunduğum ve katılımcılığın esas alınan, Yazı İşleri Sorumluluğunu Aslan Arı’nın Genel Yayın Yönetmenliğini

Fahri Huvaj’ın yaptığı bir grup arkadaşımız dergiyi çıkardı. … 21 değişik konuda 44 yazar arkadaşımızla 660 aboneye seslendik…

Dergimiz dördüncü yayın yılında yine değişken aynı kadro ile Fahri Huvaj’ın yayın yönetmeliğinde, benim yazı işleri sorumluluğumda 15 değişiklik konuda yazar ile 400 aboneye hitap etti…

Dergimiz son yılında yine değişen bir yayın kurulu ile Süleyman Yançatoral’ın Genel Yayın Yönetmenliğinde, benim Yazı İşleri Sorumluluğumda 14 değişik konuda 38 yazar arkadaşımızla 350 aboneye hitap etmişti.

Dergimize en çok gelen eleştiri bu beş yıllık dönemde, zamanında ulaşmama olmuştur. Güncelliği yakalayamadığımız eleştiri ise bir başka eleştiri idi.
Son yılımızda ilk üç sayımızda gecikmeyi aşmış güncelliği yakalamaya başlamıştık. Ne var ki gündeme gelen bu yapısal tıkanıklık kalan sayıların gecikmesine ve güncelliğin de kaçmasına neden oldu.

Bir de bizim dergilerimizin ilginç bir özelliği vardır. Seneler geçtikçe yok satmakta ve beklenilen etkilerini zaman içerisinde gösterebilmektedir. Böylesine uzun vadeyi ve süreci dikkate aldığınızda, Kafdağı yayın hayatına son verse bile daha uzun yıllar yaptıkları ya da yapamadıklarını etkisini görecektir.

Yeni oluşumlarda, yeni yazılarda tekrar birliktelikler yaşayabilmek umuduyla son kez başarı dileklerimizle saygılar sunuyoruz
Hoşçakalın diyoruz.

Mustafa Aziz ÖZBEK
Yazı İşleri Sorumlusu

Dernek Haberleri

Kafkas Kültür Dernekleri Koordinasyon Kurulu (Kaf-Kur) Kuruldu.

Geleneksel kültür değerlerimizi derleyip uygar dünya kültürüyle uyumlu biçimde geliştirerek üyelerin kültür düzeylerini yükselterek onları geleneksel kültür değerlerine saygılı, ülke ve dünya gerçeklerini bilen, aydın yurttaşlar olarak topluma daha yararlı insanlar haline getirmeyi amaçlayan Kafkas Kültür Derneklerinin sayısı günbegün çoğalmaktadır.

Genellikle bulundukları yörenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına göre şekillenen bu derneklerin kültürel etkinlikleri, çalışma yöntemleri, maddi olanakları ve çalışma kadrolarının özellikleri itibariyle farklılıklar göstermektedir. Gün geçtikçe ağırlaşan sorunlara rağmen çalışan insanlar ulusal bilinçle her türlü engele karşı direnmekte, bu kutsal görevi yerine getirmektedirler.

Kendi özel sorunları içerisinde ayakta durmaya çalışan Kafkas Kültür Derneklerinin şu anda bulundukları düzeyi yeterli bulmak mümkün değildir. Ağırlaşan sorunların çözümü için mutlaka imkânların birleştirilmesi gerekmektedir. Kamuoyunda etkin olmak için belirli kültür politikaları geliştirilmeli ve tüm imkânlar birleştirilmelidir. Türkiye’de yaşayan Kuzey Kafkasyalıların temsilcisi olan Dernekler işbirliği ve işbölümüne giderek sorunlara ortak çözümler bulmak düşüncesiyle 26 Mayıs 1990’da Ankara, 28 Ekim 1990’da Kayseri’de bir araya gelmişlerdir.

Dernek temsilcileri ortak çalışma ve teşkilatlanma konusunda görüş alış-verişinde bulunmuş, çeşitli alternatif modeller üzerinde tartışmışlardır.

Mevcut yasal şartlarda tek birleşme modeli olan merkez-şube şeklindeki teşkilatlanmanın henüz erken olduğu ve derneklerin psikolojik açıdan buna hazır olmadıkları sonucuna varılmıştır. Merkez-şube şeklindeki teşkilatlanmaya gidinceye kadar imkânları birleştirmek, işbirliği ve işbölümüne gitmek üzere Kafkas Kültür Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (KAF-KUR) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kurulun kuruluşuna ilişkin taslak plan 16 Şubat 1991 tarihinde Düzce’de yapılan KKK Dernekler arası genişletilmiş danışma toplantısında temsilcilerin görüşüne sunulmuştur. Yapılan tartışmalardan sonra taslak genel olarak benimsenmiştir. Kaf-Kur’un idari işlerini yürütmek üzere 5 kişilik bir yürütme komitesi de seçilmiştir.

Kültür Sitemizin Temeli Atıldı

Ankara KKKD Kültür Sitesinin temel atma töreni 23 Nisan 1989 tarihinde büyük bir hemşeri kitlesinin katılımıyla gerçekleşti.
Bundan tam iki yıl önce yine bir 23 Nisan gününde, gelişen İhtiyaçlar nedeniyle yetersiz kalan eski bina boşaltılmış ve Yönetim Kurulu binanın yıkılarak yeni bir kültür sitesi yapımı girişimlerine 1.5 yıl kadar önce başlamıştı. Yapılan çalışmalardan sonra halkımızın tam desteğinin alınmasıyla bina yapımı İçin temel atma durumuna ulaşıldı.
Demek Başkanı Aslan Arı günün anlamını ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Derneğimiz kurucularından, değerli büyüğümüz İ. Sabri Bulur’un yaptığı Dua’dan sonra kitlenin coşkulu alkışlarıyla temel atıldı.
Dergimizin törende yaptığı söyleşi ve röportajlarda gelenlerin duygu ve düşünceleri kısaca şöyleydi.
“Bu derneğin ilk alınışını gayet İyi hatırlıyorum. Alındığında İlk İçine girerken ki heyecanımız ne ise şu anda da aynı heyecanı yaşıyoruz, dileğim herkesin bu binanın bitirilmesine elinden geldiğince katkıda bulunmasıdır”. Cihan Candemir.
“Ben bu demeğe biraz geç katıldım. Bu nedenle de üzüntülüyüm. Bunu telafi etmeye çalışacağım. Çok duygulandım, heyecanlandım. Hemşerilerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”. Faik Batur.
“Bugün temeli atılan site, dileriz en kısa zamanda bitirilir. Şahsen ben elimden geleni yapacağım”.
Muhittin Ünal.

Kayseri Kafkas Kültür Derneği Kuruldu

Derneğin açılışı 08.05.1989 günü yapılarak demek üyeleri ve hemşerilerimizle bayramlaşıldı.
17.05.1989 günü ise Belediye Düğün Salonunda açılış töreni tanışma ve eğlence gecesi düzenlendi. Büyük bir ilgiyle İzlenen gecede ilk olarak Sebahattin Diynar bir konuşma yaptı. Bir grup hemşerimizin oynadığı “Çeçen” ve “Kafe” oyunlarından sonra Sivas Kafkas Demeği Halk Dansları Grubunun bir gösterisi yapıldı. Eğlenceli yarışmalar, şiir dinletisi hediye çekilişi ile devam eden gece geleneksel mahalli düğünle son buldu.
Kayseri Kafkas Derneğinin Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Başkan: Sebahattin Diynar, 2. Başkan: Hayri Toğan, Muhasip: Mecit Tav, Nazım Tug, Fehmi Küçük, Nazım Sabancı, Y. Kemal Aksoy, Yıldız Tokoğlu, Demircan.
Kayseri Dernek Adresi: İstasyon caddesi, Tapınç İşhanı, No:402-403 Kocasinan/Kayseri

Yaşar Güven
Yaşar Güven
1958’de, Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde doğdu. 1980 yılında İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 50. yıl ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin (İKKD) 60. yıl Andaç çalışmalarının editörlüğünü yaptı. Her iki kurumun yönetim kurullarında görev aldı. Kurucusu olduğu firmada iş yaşamı devam ediyor. 2005 yılı aralık ayında yayın hayatına başlayan Jıneps gazetesinin kurulduğu tarihten itibaren yayın kurulu üyesi.

Yazarın Diğer Yazıları

KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay’a itirazımdır

Nisan (2024) sayımızda yaptığımız söyleşide, sorduğumuz sorulardan birine verdiği yanıt nedeniyle Ünal Uluçay’a itirazım var. Soru ve yanıtı hatırlatayım: Jineps: Programınızda; “Siyasete katılımı destekleyen KAFFED; Yerel...

“Çerkeslerin anavatana nakilleri için ne anavatanda ne de Türkiye’de bir organizasyon bulunmamaktadır”

Suriye’deki “iç savaş” yani aslında “vekâlet savaşı”, önemli bir göç hareketliliği yaşanmasının nedeni oldu. Kafkasya’dan 19. yy’da sürgün edilen Çerkesler dönemin Osmanlı İmparatorluğu topraklarına...

Kayseri’den bağımsız Çerkes milletvekili adayı Mutlu Akkaya: ‘Bağımsız adaylık ortak kararımızdır!’

Mutlu Akkaya 1977 yılında Kayseri, Pınarbaşı, Kaftangiyen Köyü’nde doğdu. Eğitim hayatı sonrasında uzun yıllar ticaretle ilgilendi. Halihazırda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyeti sürdüren bir...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img