ТищыIэныгъэ, фэгъэкIотэныгъэхэр тизэфэдэх-Iахьмыгощых

0
1214

Бзылъфыгъэм Жьалымагъэу Дызэрахьэрэм Пэуцуным и Мафэу Дунаим щыхагъэунэфыкIы ШэкIогъум и 25-рэр. Ащ, ЗэкэкIочIэгъу Бзылъфыгъэхэм яджэпсалъэ:
“*Станбул зэзэгъыныгъэр ыкIи я 6284-р лъэтемытэу щыIэныгъэм щыпхырыщын!
*Бзылъфыгъэу гузэжъогъу хафэхэрэм апае хэушъхьафыкIыгъэ IэпэIэгъу псынкIэ чэщи мафи Iоф ерэшI!
*Гьэпщынэным ебгъукIорэр гъэпщынэныр арэгъэпхьаш! Бзылъфыгъэм иIо уасэ иIэу лъыплъэн ушэтын. гъэпщынэн унашъом Iоф ерэш!
*Щынэгъончьэ зэгъэпэшыгъэу шъхьаегъэзыпIэ унэ, чьэпхьэджагъэ, жъалымагъэ зезыхьахэрэм афэшI ухъумакIо гупчэ ыкIи хьаблэ пэпчь кIэлэцIыкIу ыгъыпIэ щыгъэпсыгъэнэу тыфай. Мы пстэум апае шыI Iахьщэ къэкIуапIэ!”
ШэкIогъум и 25-рэм Бзылъфыгъэ Платформым зэхищэрэ зэфIукIэм хэлэжьэнхэу Бзылъфыгъэхэм къяджэ; сыхьатыр 19.30 зыдэщыIэщтыр Кадыкёй хьаблэр/Станбул.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz