Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

«Кавказ и Легендахэр»

Щэщэн лъэпкъ сурэтышlэ цlэрыlоу Рустам Яхихановым «Кавказ и Пшысэхэр» зыфиусыгъэхэр, Станбул хьаблэу Малтепе и Администрацие исурэт къэгъэлъэгъуапlэу Прф. Др. Тюркан Сайлан ыцlэ зыхьырэ Културэм и Гупчэ къыщагъэлъэгъуагъ. 

lоныгъом и 14-28-рэ мафэхэм щыlагъэу «Фонд Кавказ» рэ бысымэу Малтепе и Администрациярэ зэхащагъэ къэгъэлъэгъоным Яхихановым ижьырэмрэ непэрэмрэ зэгъэкlугъэу Линол техникэмкlэ ышlыгъэ сурэтхэр, графикэхэр ары хэхьагъэхэр.  

Къыкlэлъыкlогъэ мафэхэм Рустам Яхихановым и lэшlагъэхэм, къалэхэу Кайсери ыкlи Анкара искуствэр зикlасэхэр ащеплъыщтых. 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img