ТЭРЫКlЭ ыкlи Хэхэсыпlэм

0
15

кlэу щызэфхьасыгъэхэр

Кавказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД) и Ныбжьыкlэ Зэфэс къыдигъэкlэрэ ТЭРЫКlЭ ыlоу мэлъыфэгъум къыдэкlыгъэм, Ныдэлъфыбзэм и Мафэ, Шэуджэн Умит Динчер дашlыгэ зэдэгущыlэгъур, аджынэу къыхахырэр ыкlи Чечен-Ингушхэр зэрэращыгъэхэм афэгъахьыгъэр къыхиутыгъэх.

Къалэу Кайсери Кавказ Хасэм Ныбжьыкlэ Чанхэм я Комиссие зэригъэпэшырэ Хэхэсым иапрэ тедзэгъоу къыдэкlыгъэм:

https://drive.google.com/file/d/1QMbeFhr0s33YIg9vpliIVAt 2zbGzPy-/view

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz