«Кlэлэцlыкlухэм Апае Нарт Тхыдэхэр»

0
68

Нарт Эпосыр, илъэсишъэ пчьагъэхэм къапхырыкlызэ къырыкlуагъэу Черкес лъэпкъым идышъэ кlэн изыlахь. Щыlэныгъэм икlучlэ, цlыфышъхьам илъэпlагъэ, ащ ишlулъэгъу, чlыопсым икъэухъумэн зыфэпlон фэдэхэр гущыlэ псахьыгъэхэмкlэ къезыlотэрэ ямышlыкlэ дунэе lахь. Нарт Тхыдэхэм къахэхыгъэу пшысэ кlэкlхэр Адыгабзэкlэ ыкlи Тыркубзэкlэ кlэлэцlыкlухэм апае зэхагъэуцуагъ. Тхыдэхэр зэряфэшъуашэу сурэт дэхэдэдэкlэ агъэкlэрэкlагъэх.

Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД) ыкlи Шlуцlэчlэпцабзэ зыфиlорэ Тхылъ тедзапlэмрэ зыдэлэжьагъэх «Сэтэнайе къэгъагъ», «Нартхэм я Дышъэ Чьыг» ыlоу тхылъитlу къыдэкlыгъ. Мыхэр апэрэх.

Пшысэхэр кlэлэцlыкlухэм агу рихьынэу къэзгъэлъэгъуагъэр Эрдоган Боз. Сурэтэу зыгъэтхьыгъэхэр Илдыз Эвирен.

 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: МэфшIукъо Щенгюл

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz