Абхазфед Конгрес

0
31

Аҧсуа Ахеидкылақәа Рфедерациа (АБХАЗФЕД) 8. Ианаамҭанытәу Конгрес, Абҵарамза 12 аҽны, Қоџьаели Жәларыбжьара Конгрес Ценҭр аҿы имҩаҧсит. Алыхрақәа рзын аиндаҭлара иалахәыз, Ҳасан Қонџьа (Џьиџьыҧа), Левенҭ Белин (Аҭрышьба), Ерџьаи Ҧынар (Бычкуриа) ргәыҧқәа рҿынтә, Левенҭ Белин (Аҭрышьба) игәыҧ аҧхьатәи ҭыҧ ааннаклит.

Анаҧхгаҩцәа: Левенҭ Белин Аҭрышьба, Џьем Азақ Аӡагә-Маршьан, Ҧроф.Др. Џьунеиҭ Қаиаалҧ, Ергун Аққаиа, Уҕур Аруҭан Араҩҭаа, Қьамуран Чеҭин Арӡыныҧҳа, Елиф Иар Ашьхарааҧҳа, Ад. Назан Муқаддер Демироз Урганџьы Шамҳа, Улқу Иылдыз Ашәыҧҳа, Ҧынар Зорлу Аҩзыҧҳа, Зафер Борақа Бараҟәа, Аныл Алқан Агырба, Ендер Баирақ Акәыџба, Левенҭ Геч Гечба, Буленҭ Џьиџьу Амыҷба.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz