Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Лаҵарамза 21, Бабалы агаҿы гәаларшәаран

1864 Ахырҵәара гәаларшәара амҩаҧгара, Лаҵарамза 21 амш, Қоџьаели Қьефқьен еиҿкаан. Қарааҕач ақыҭа анышәынҭра аҿы, ахырҵәара иахҟьаны ицәыӡқәаз рзы аныҳәа ашьҭыхра аамышьҭахь, Бабалы агаҿы ҵыҧх идыргылаз, Лаҵарамза 21 Ахырҵәара Абаҟа хьыҟо ашҭаҿы ақәгыларақәа рла агәаларшәара хацыркын.

Программа иҭагӡаны иазааҭгылаз, АБХАЗФЕД Ахада Левенҭ Белин “Иаҳхаҳгаз ахлымӡаах, ахьаа ду ҵҩа амаӡам. Адунеи гьежьыҧхьаӡа, иааҳазнажьыз ахьаа иацмыҵкәа иаанхоит. Анцәа, изакәу жәларзааит, ҳара иаҳхаҳгаз иақәимыршәааит. Изакәу жәларзааит, ҽазнык аибашьра, ахырҵәара, амлакра, аҧсра иақәымшәааит. Ари ҭоурыхҭтә ашҭа, кырзыҵазкуо баҟак ала ноуынагӡахь ииазгаз Қоџьаели Ақалақь Ду Ахадара, Қоџьаели Униерсиҭет Аректорра, Аҟазара Факультет арҵаҩцәа ҟазақәа рзы, нас ҷдала Қоџьаели Ахеидкыла Ахада Ҳасан Қонџьа изы пату қәыҵарала иҭабуп сҳәоит.”

Агәаларшәара церемониа алахәлацәа, рабдуцәа иахьаӡхыҵ ага ааигәара иҟоуп ҳәа ирыҧхьаӡо аҳаҧы иаҭааит.

Ацеремониаҿы, ашәҭырқьақьақәа, арашәҭықәа амшын иӡааныжьны, амзашақәа кны нҟәара нагӡаны, нас Бабалы агаҿы Нарҭ амца еиқәҵахит.

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

“Kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini” yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kâğıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında...

Çeçenya ve Putin

İspanyol gazeteci ve insan hakları aktivisti Marta Ter Ferrer’in “Kadirov’un Çeçenya’sı: Kafkasya’daki Putin Rejimi” adlı kitabı yayımlandı. Ferrer’in 8 yıl boyunca Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle...

3 roman tek kitapta toplandı

Kutarba Hayri Ersoy'un "Sürdüler, Sürgün Oldum", "Sürgün Sessiz Ölür" ve "Çöl Sıcağında Bile Üşürsün Sürgünsen" adlı romanları tek kitap haline getirilerek, Oktay Chkouta çevirisiyle...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img