Asker Bestlınıye

1 yazı

Amerika’daki Adıgeler

19. yüzyılda, 1864 yılı ve sonrasında yaşadığımız ulusal trajedi sonucu, Adıgeler yeryüzünün değişik bölgelerine dağılmış bulunuyor. Adıgeler’in çoğu şimdi Türkiye, Suriye, Ürdün, Almanya, vd. ülkelerde yaşıyorlar. Bu arada ABD’nde yaşayan Adıgeler’e...