Dr. Kheğezej Bayzet

1 yazı

Adıge Halk Müzik Enstrümanlarından KHAMIL (NEY)

Adige Halk müzik aletleri sergiledikleri çeşitli makam ve yapılış özellikleriyle, Adige Halk Müzik Kültüründe ayrı bir yere sahiptir; ayrıca halkın maddi ve manevi kültürel değerlerinin yüceliğini göstermektedir. Bilimadamlarına göre bu müzik...