Nefiset Hut

1 yazı

Leğo-Naqe (Lago-Naki) Yaylalarının Gerçek Sahibi Kimdir?

Leğo-Naqe’nin (1) kimlere ait olduğu sorusuna, Adıgey’de değişik ve çelişik yanıtlar veriliyor. Kimileri "Leğo-Naqe (Leğonaka), Krasnodar krayına verilmiştir" diyor, kimileri de "Kafkas Doğa (Biyosfer) Koruma Alanına(zapovednik) bırakıldı" diyor. Son günlerde, Leğo-Naqe yöresine gelip giden yatırımcı sayısının çoğalmış olması, beraberinde bazı kuşkular da getiriyor....