Yeşftal Sedat Sezan

1 yazı

Yeniziraatlı Köyü

1864’te gerçekleşen büyük soykırımın ardından Osmanlı’nın taka gemileriyle sürülen Çerkesler, Karadeniz’in azgın dalgalarıyla boğuşarak Samsun, Sinop, Trabzon, Adapazarı, İstanbul’a ve bir kısmı da Rumeli’ye sürülmüştü. Osmanlı-Rus Savaşı Rumeli’ye sürülenler Köstence ve Varna limanlarına...