Yalçın Karadaş – Yaşar Güven

2 yazı

Türkiye Diyasporası Yayınlarından Seçmeler

Anadil Türkçe mi? Yismeyl Özdemir Özbay* - 1975                                                                                 Milliyet Gazetesi’nin 25 Ekim 1975 tarihli sayısında Devlet Bakanı Sayın M. Kemal Erkovan ile yapılan Abdi İpekçi’nin bir röportajı “Her Hafta Bir Sohbet” sütunlarında...

Türkiye Diyasporası Yayınlarından Seçmeler

1. Kamçı / 1970 DURUM Muhaceretteki Çerkes Milleti’nin sorunlarının müsbet bir şekilde çözümlenebilmesi için, sorunların karmaşıklıktan kurta­rılarak basit problemlere indirgenmeleri ve bu problemlerin de teker teker ele alınarak bilimsel çalışmalarla halledilmesi gerekir. Problemlerimizin en...