Nalçik Olayları ve Geleceğimiz

0
689

Yakın tarihi; savaşların, işgallerin, soykırımların ve sürgünlerin acı faturalarıyla şekillenen Kafkas dünyası, ders alınamayan tarihin, kaçınılamaz tekerrürüyle boğuşmaktadır. Günümüz Kafkasyası, zorbalığını gün geçtikçe daha da artıran sömürgeci Rus işgalcilerinin barbar şiddetiyle, hergün daha da kan kaybetmektedir.

Rus gizli servislerinin planlı provokasyonları sonucu, “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti”nin başkenti Nalçik’te, 13 Ekim 2005 tarihinde başlayıp birkaç gün süren talihsiz olaylar da bu acımasız sürecin yeni bir halkasıdır. Ağır sonuçlarını her zaman Kafkas insanının ödediği bu kanlı süreç son olaylarla yeni bir ivme kazanmıştır.

Derneğimiz bu gelişmeleri derin bir üzüntü ve endişe ile karşılamakta, şiddet sarmalında hayatını kaybeden tüm masumlara ve mağdurlara Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır ve metanet dilemektedir.

Nalçik’te, “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti”nin istihbarat ve güvenlik güçleri ofislerine “planlı bir nefs-i müdafaa saldırısı” düzenleyen “Camagat” örgütü de bu eylemi ile geri dönülemez bir yola girmiştir. Kendilerini “nefs-i müdafaa saldırısı”na sevk eden ana gerekçenin hergün “aşağılanmaktan, işkence görmekten” bıkmak ve “çarpışarak ölmeyi” istemek olarak açıklayan örgüt liderliği ayrıca, “Kokov Klanı” ile olan hesaplaşmalarını, “Camagat’ın teşvik ettiği bir politika” olmasa da gerilla savaşı yöntemiyle sürdürmek zorunda kalacaklarını bildirmektedirler.

“Çarpışarak ölmek” veya “Kokov Klanı’nından intikam almak” perspektifi her ne kadar yiğitçe olsa da son derece sığ ve kısır bir perspektiftir. Ne “Camagat” örgütüne ne de Kafkas halkına bir yarar sağlamayacaktır. “Camagat” mensuplarının girmiş olduğu geri dönülemez yolda önlerindeki tek seçenek; Kremlin merkezli provokasyonların sefil senaryolarında aciz figüranlar olarak kendilerini kurban etmek olmamalıdır.

Kafkasya’daki tüm sosyo-politik problemlerin çözümü, bölgedeki sömürgeci yapının sökülüp atılmasına bağlıdır. “Sömürgeci yapı”, Rus işgal güçleri Kafkasya ötesine, kendi tarihsel sınırlarına çekildiğinde, bölge özgür ve bağımsız kaldığında, etkisini kaybedecektir. Bu da tarihsel birikimi ve tecrübesi ile bölgenin tek kurtuluş reçetesi olan “Bağımsız-Birleşik Kafkasya Hareketi”nin Hazar’dan Karadeniz’e tüm özgürlük aşığı direniş odaklarınca benimsenmesi ve pratiğe dönüştürülmesiyle gerçekleşebilecektir. “Camagat”da bu özgürlük aşığı direniş odaklarından birisi olmalıdır.

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği
Sayı : 2005 12