Basına ve Kamuoyuna

0
438

Irkçı Saldırılar, Krizin Sokaktaki Yüzüdür!

Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından genelde tüm azınlıklara özelde Çerkes halklarına karşı adeta sistematik bir dizi baskı, sınırlama ve ırkçı saldırı haberleri peş peşe gelmektedir.  Yakın geçmişte; Habertürk aracılığıyla Çerkesler’e yönelik yaftalama kampanyası, Rusya’da Kafkasyalılar’a dönük ırkçı saldırı ve öldürme olayları, Almanya’da Türkler’e ve diğer azınlıklara yönelik saldırılar;  halkların varlığını ve haklarını  inkar etme politikasının örneklerini sunmaktadır.

Uluslar arası ekonomik kriz nedeniyle yaşam düzeyi düşen halka hedef olarak azınlıklar gösterilmekte, krizin faturası posasını çıkardıkları diğer halklara kesilmektedir.  Hükümetler, bir yandan suni gündemlerle halkı oyalıyarak, diğer yandan da milliyetçi argumanlarla halkları çatıştırarak krizi ve saldırılarını örtmeye çalışmaktadırlar.  Irkçı saldırılar, ekonomik krizin ve suni gündem yaratmanın sokaktaki yüzüdür.

Çeçenya’da patlayan bir bombanın anlamı ne ise, Sivas’ta yakılan bir otel, Almanya’da yakılan bir ev ve Rusya’da ırkçı kesimlerce katledilen insanların anlamı bizce aynıdır.

Bu nedenledir ki Jineps; Putin’e yazılan aşağıdaki mektuba Türkiye Diasporası’ndan açık destek sunuyor.

Bu nedenledir ki Jineps; Anadolu Federasyonu’nun Almanya’da düzenlediği yürüyüşle ilgili davetine olumlu yanıt vererek, belirtilen tarihte yürüyüş kortejinde yerini alarak destek sunacaktır.

Farklılıklarımızla ve onurumuzla yanyana kardeşçe yaşamayı savunanlar olarak, ırkçılığa karşı dayanışmamızı süreklileştireceğimizi basın kuruluşlarının ve kamuoyumuzun bilgilerine sunuyoruz.

Irkçılık Suçtur!

Tüm Ülkelerde Irkçılar Birbirinin Besleyeni ve Müttefikidir!

Uluslararası Senaryolara TESLİM OLMAYACAĞIZ!..

Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük ve Birlik için,

JİNEPS GAZETESİ

 

Sayı : 2008 03