Putin’e Açık Mektup: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V.V.Putin’e

0
410

Saygıdeğer Vladimir oğlu Vladimir!

Kabardey-Balkarya halkı, Rusya başkenti Moskova ile diğer kentlerde Kuzey Kafkasya kökenlilere, bu arada Kabardey-Balkarya’dan oralara gitmiş olanlara yönelen saldırı ve cinayetlerden ötürü son derece rahatsızdır.

Sözgelişi bu son hafta içinde Kabardey-Balkarya’dan giden, cumhuriyetimizin ekonomik gelişimi için araştırma ve çalışmalarda bulunan üç girişimci gencimiz Moskova’da katledildi. Asıl üzüldüğümüz şey ise, Güney yörelerinden gelmiş insanlara yönelen bu tür saldırı ve cinayetlerin, bütün bir Rusya düzeyinde giderek yaygınlaşmakta ve çoğalmakta olmasıdır.

Bu tür olumsuz gelişmeler, toplumlar arası barışı zedelemekte, huzursuzluğa ve gerginliklere, telafisi zor düşmanlıklara yol açmaktadır.

Bütün bunlar Kabardey-Balkarya halkını derinden yaralamaktadır. Bu olumsuz gelişimin daha vahim sonuçlara ve telafisi olanaksız komplikasyonlara yol açmasından kaygı duymaktayız.

Üzülerek belirtmek zorundayız: Kuzey Kafkasya kökenli insanlara yönelen bu türden saldırı ve cinayetler, yasaları uygulamakla yükümlü olan Moskova’daki üst görevlilerin umurunda bile değil. Bu iddiamızın doğruluğunu, suçluların yakalanmıyor ve onlara gereken cezaların verilmiyor olmasından da anlayabiliriz.

Bizler, Sizin ve diğer üst düzey yetkililerin dikkatini çekmek istiyoruz: Toplumlar arası kini körükleyen, Kuzey Kafkasya halklarından nefret eden gençlerin, Rusya’daki bazı politik güçler tarafından desteklendiğini ve kollandığını biliyoruz, sizlerin de bunu bildiğinizden kuşku duymuyoruz. Bu saldırgan gençler, mevcut politik programlar gereği hoşgörüyle karşılanıyor ve destek görüyor. Örneğin LDPR partisi (Jirinovski’nin partisi-ç.n.), açıkça Kuzey Kafkasya kökenlilerin bulundukları yerlerden kovulup geldiklere yerlere, Kuzey Kafkasya’ya geri gönderilmeleri doğrultusunda Slavyan topluluklara çağrılarda bulunuyor. Bu tür çağrıları, hiçbir çekince koymadan gazete, dergi, radyo ve televizyon kanalları da duyuruyor ve onlara arka çıkıyor. Yetkililer sessiz kalıyor ve soruna değinmiyor, aksine LDPR partisi, bir iktidar yedek gücü olarak Devlet Duması’nda.

Bu tür baskı ve saldırılar Kuzey Kafkasya kökenli insanların anayasal haklarını kullanmalarını, örneğin diledikleri yerlere yerleşme, çalışma, öğrenim görme ve dolaşma özgürlüklerini kısıtlıyor ve engelliyor. Sonuçta ulusal ayrımcılığa, bir toplumun başka bir toplumdan olanların haklarını elinden almasına ve savunmasız kişilere yönelik çeşitli baskı ve saldırılara yol açmaktadır. Rusya Federasyonu yetkili organlarının durumu düzeltici bir çaba içine girdiğini de göremiyoruz. Durum, son derece düşündürücü ve üzücü.

Sonuç olarak durumu düzeltici çalışmaların geciktirilmeden başlatılmasını talep ediyoruz:

-Bu son dönemde artış kaydeden ve Güney kökenlileri öldüren gençlik gruplarına desteğin çekilmesi ve saldırganların en ağır biçimde cezalandırılmaları;

-Uluslararası kin ve düşmanlığı körükleyen politik akımlara müsamaha gösterilmemesi;

-Medya yoluyla sürdürülen Kafkas halkları karşıtı milliyetçi ve şovenist propaganda ve yayınlara engel olunması;

Bizler halklar arası düşmanlığı körükleyen bu tür sakat politikaların, sonunda Rusya’nın bütünlüğüne zarar vereceğinin, özellikle de çok uluslu bir bölge olan Kafkasya’da tehlikeli gelişmelere yol açabileceğinin bilinci içindeyiz.

Sizden sorunu giderici ve durumu düzeltici çalışmalara önderlik etmenizi bekliyoruz.

Kabardey-Balkarya Adıge Khase Örgütü,

Alan Balkar Ulusal Örgütü,

RF Komünist Partisi KBC Kolu,

Patriotı Rossii Bölge Kolu,

SPS PP Bölge Kolu,

KBC Devlet Başkanlığı Halk Danışma Komitesi,

Çerkes Kongresi,

Kabardey-Balkarya Halkın Haklarını Savunma Merkezi,

Kabardey-Balkarya Gençlik İşleri Enstitüsü.

Nalçik,28 Şubat 2008

 

Kaynak: Adıge psatle (03.03.2008,internet)

Çev: Cevdet Yıldız

 

Sayı : 2008 03