İstanbul’da Tek Yürek Olalım Çağrısı

0
454

Yaşadıkları ülkenin örnek yurttaşları olan fakat atayurtlarını asla unutmayan tüm Kafkas diasporasını temsil ettiğine inandığımız dernek ve vakıfların İstanbul temsilcilerinin birlik ve dayanışma içinde olma, tek yürek olma zamanı gelmedi mi?

Ne dersiniz?

2008 baharında 13 nisan pazar günü sabah kahvaltısında buluşarak gelin bu adımı atalım.

 

ALAN KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI YÖNETİM KURULU

Alan Vakfı’ nın çağrısı ile düzenlenen kahvaltılı toplantıya; Bağlarbaşı, Uzunyayla, Bahçelievler, Avcılar, Poyrazlı, K.Çeçen KD, Pendik 1864 ve BKD katıldı. Jineps İzmir Temsilciliğinden Turabi Saltık, Almanya Jineps’den Hasan Çötok ve Yayın Kurulu üyesi Volkan Düzenli de toplantıdaydı.

Genel olarak birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. Geçmişteki kurumlar arası birkaç tartışmalı konuya değinildi. Kırgınlıkların aşılarak, birlik temelinde somut adımların atılması gereğini herkes olumlulukla karşıladı. 4 mayısta, Poyrazlı Derneği’nde ikinci bir toplantı yapılacak. İstanbul ya da Marmara çevresini kapsayan, tüm yapıların katıldığı bir koordinasyon kurulu üzerinde durulmakta. Bu işin ilkesel çerçevesi ve öncelikli hedefleri konusunda sanırım Jineps’in pek çok önerisi olacaktır. Bu iş, ilkesel çerçevede, pratiklerle de beslenerek hayata geçirilebilirse, tüm diaspora için hem iyi bir örnek hem de önemli bir kapı aralayacaktır. Biz de yakın geçmişte diasporanın önemli bir dönemeçte olduğunu belirten öngörülerde bulunmuştuk geçmiş sayılarımızda. Diğer yandan aslında kurumlarımızdaki  statükonun özeleştirisini gösteren bir yanı var bu açılımın.

Jineps olarak;

– Kurumlar arası dayanışma eksikliğinin önyargılardan, geçmiş kırgınlıklardan ve politik perspektif eksikliğinden kaynaklanabileceğini, bunun aşılmasının da, bu toplantı gibi yüz yüze iletişim zeminlerinin yaratılmasına bağlı olduğunu belirttik.

– Kurumlarımızın biriken iç sorunlarının genel sorunlara çözüm üretmesini engellediğini, ulusal-kültürel-demokratik tüm çalışmaların derneklerin üzerine yıkıldığını, dernekleri de kapsayan farklı çalışmaların önemli bir ihtiyaç olduğuna değinildi.

– Asli hedeflerle tali hedefler pek çok kez karıştırıldığından, tali hedeflerin fazlaca öne çıkması toplumu oyalayan aşamaya taşıyabiliyor

– Kafkasya’ ya bakış farklılıklarına değinildiği için; Jineps’in Kafkasya’ya bütün baktığı, diyasporayı da bu bütünün bir parçası gördüğü belirtildi. Çeçen, Oset, Abhaz vb. kimlik tanımlarının bu bütün bakışı engellemediği, tam tersine var olan kimliklerin önkabulü üzerinden bütünün tamamlandığı belirtildi.

– Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve birlik şiarımızı içe ve dışa dönük olarak yaygınlaştırmaya çalıştığımızı, bağımsız düşünemeden, özgür bakamadan, demokratikleşmeye katkı sunmadan BİRLİK olamayacağını belirttik.

– Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması, ırkçı saldırılar vb. durumların Çerkes diyasporasının ciddi bir dönemeçte olduğunu gösterdiğini aktardık. ‘Çeçen sorununda sınıfta kaldık ama bu kez sınavları başarıyla atlatmalıyız’ mesajı verildi.

– Kafkasya’da ve diyasporada olası gelişmelere karşı yazar, aydın, sanatçı vb. kimliklerden alınacak desteklerin önemine değinildi. Bu konuda Gürcü ve Laz sanatçılardan, bağımsızlıkla ilgili konularda destek talebimizin olumlulukla karşılandığı örneği verildi.

 

Sayı : 2008 04