Kitap:100 Aykırı Soruda Türkiye’yi Anlamak

0
13

Kitap
100 Aykırı Soruda Türkiye’yi Anlamak
Yazar          : Yalçın Karadaş
Yayınevi      : Sorun Yayınları, 0212 638 8182
Türü            : Deneme
“100 Aykırı Soruda Türkiye’yi Anlamak” isimli çalışma çok yönlü hayatî ve can alıcı soru ve sorunları gündeme taşımakta ve kendi özgün bakış açısıyla cevaplamaktadır.
Yazar “aykırı soru sorma” yöntemiyle insanımızı düşündürmekte-ajite etmekte ve insanlığın sosyal / evrensel kurtuluş mücadelesine meşrebince katkı getirmeyi amaçlamaktadır.
Emperyalist-kapitalizmin sömürücü ve sömürgeci yöntemlerle emekçi halkları birbirine karşı konuşlandırdığı sancılı bir süreçten geçiyoruz. İşçi sınıfı ve emekçi halklar; soru sormak, sorunları irdelemek, doğruların-haklıların yanında taraf olmak, ideolojik-politik-örgütsel seçimlerini doğru biçimlerde yaparak ayağa kalkmak, direnmek, hak aramak zorundadır.
Yalçın Karadaş; sistemin yabancılaştırdığı, ulusal-sosyal-evrensel kurtuluşlarının nerede olduğunu henüz göremeyen “sağ” kesimdeki emekçi insanların sorularını daha fazla öne çıkarırken, “sol” cenahta tartışılan sorulara da cevaplar verilmesini uygun bulmaktadır.
Sosyal sınıf, sosyolojik emekçi halklar gerçekliği, coğrafyamızda yaşayan Türk, Kürt, Çerkes, Laz, vb. halklar, din, milliyet, millet, ırk, etnisite, devlet, demokrasi, barış, parti, örgüt, İslâm, Alevi, sol, solcu, sosyalist kavramları, terör, terörizm, ahlâk, kültür, kimlik-kişilik ve benzeri yüz aykırı soru özgün cevaplarıyla elimizdeki kitabın içeriğini oluşturmaktadır.

Sayı : 2009 10

Yayınlanma Tarihi: 2009-10-01 00:00:00