Kitap: Susruka’dan Göç

0
527

Yazar: Zahra Omar  

Kitabın orijinal adı: Al-Khurug min Susruqa  

Basımevi: Dar Azmina, Amman 1993  

Kaynak: www.agentur-alif.de/buecher/omar­­_susruqa  

Çeviren: Şaban Kolburan (Dipshow)  

Zehra Ömer, günümüz Ürdün edebiyatının sayılan, son derece ilginç bir kişiliğidir. Çerkes bir göçmenin kızı olan ve 2000 yılında vefat eden yazar, edebi bakımdan henüz kapsamlı olarak ele alınmamış bir konuyu, Amman’daki Çerkes azınlığın tarihini işledi. 19.yy. ortasındaki Kafkas Sürgünü’nden günümüze kadar geçen zaman dilimini iki ciltlik bir destanda bir araya getirdi.   

Susruka’dan Göç’ün birinci cildi Kafkas göçmenlerinin Ürdün’e olan yolculuğunu anlatıyor. Yeni gelenlerin zorluklar içinde Amman’da nasıl yeni bir ocak oluşturduklarını, çok geçmeden kamusal ve siyasal yaşamda yerlerini aldıklarını betimliyor.  

Birbirinin içine geçmiş hikayelerin renkli örgüsü, çerçeve bir eyleme (ana eyleme) bağlıdır: Yüz yaşındaki bir Çerkes kadını ölüm yatağındadır. Bu dünya ile öbür dünyanın arasındaki eşikte, yaşayanlar ile ölülerin dünyasını birleştirmektedir. O, ortak yaşanmışlıkları tekrar etmekte, bu şekilde sadece kendini değil, kolektif hafızayı da hayatta tutmaktadır.  

*Ürdünlü edebiyat eleştirmeni  

   

Sayı : 2009 10