Tarihte Bu Ay – Mayıs 2011

0
576
01 Mayıs          İşçi Bayramı
03 Mayıs          Basın Özgürlüğü Günü
10-16 Mayıs     Özürlüler Haftası
2. Pazar           Anneler Günü
21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü
Mayıs 1917      Kuzey Kafkasya Dağlı Halkları Birliği Merkez Yürütme Kurulunun seçilmesi
11 Mayıs 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi
02 Mayıs 1923  Gönen ve Manyas’taki 14 Çerkes köyünün sürgün kararnamesinin uygulamaya konulması
01 Mayıs 1952 Osetyalı yazar Tambi Elehoti’nin sürgünde vefatı
10 Mayıs 1954 Tarihçi General İsmail Berkok’un Londra’da vefatı
10 Mayıs 1962 Yazar Seyin Time’nin vefatı

 

Sayı : 2011 05