Karaçay-Çerkes halkı endişeli

0
464

Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag merkezli Medium Orient enformasyon ajansı tarafından Karaçay-Çerkes’te yapılan anket çalışmasının sonuçları, halkın ülkedeki sosyo-politik durumla ilgili endişelerinin artmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Anket sonuçlarında güvenlik alanındaki durumla ilgili endişeli bir yaklaşım olduğu da ortaya çıktı. Karaçay-Çerkes halkının çoğunluğu (yüzde 65) bölgelerde devlet başkanlığı seçiminin geri dönüşüne şüphecilikle yaklaşıyor. Ankete katılanların yüzde 86’sı yolsuzluk ve işsizliği en ciddi sorunlar arasında gösterirken, yüzde 69’luk bir kesim direnişçiler ve silovikler arasındaki çatışmadan kaynaklanan güvenlik sorununu bu kategoriye dahil etti. Vahabiliğin yayılmasından endişe edenlerin oranı yüzde 27 ile ifade edilirken, etnik anlaşmazlıkların önemli bir sorun teşkil ettiği düşünenlerin oranı sadece yüzde 2 oldu.

Atama usulüne son verilip devlet başkanının seçimle göreve gelmesi ihtimalinin sonuçları hakkındaki soruyu, katılımcıların yüzde 65’i ‘mevcut duruma etki etmez’ şeklinde yanıtlarken, yüzde 26’lık bir kesim doğrudan başkanlık seçimlerinin belli bir düzeyde iyileşme sağlayacağını, yüzde 6 ise olumsuz etki yapacağını kaydetti. Moskova’nın Kafkasya politikasını yüzde 56 oranında katılımcı olumsuz değerlendirirken yüzde 23 olumlu görüş belirtti, yüzde 21 soruyu yanıtsız bıraktı. Ankete katılanların yüzde 68’i Karaçay-Çerkes yönetiminin faaliyetlerinden memnun değil, özellikle gençler yolsuzluktan şikayetçi.

Karaçay-Çerkes’de insan hak ve özgürlükleri ihlal ediliyor mu sorusuna katılımcıların yüzde 68’i evet, yüzde 16’sı hayır cevabı verdi, yüzde 16 ise yanıt vermedi. Ankete ülkenin farklı bölgelerinden, farklı yaş ve meslek gruplarında 400 kişi katıldı. (ajanskafkas)

 

Sayı : 2013 07