Konferans

0
535

Demokratik Anayasa İstiyoruz!

Bir grup Türkiyeli aydının çağrısı ile “Sivil ve Demokratik Bir Anayasa İçin Kolektif Oluşturabilmek” Konferansı, 10-11 ekim günleri Ankara’da yapıldı. Jıneps’in de imzaladığı bir mesaj, Jıneps Yayın Kurulu üyesi İnci Hekimoğlu tarafından okundu.
Demokratik bir Anayasa istiyoruz!
 “Gücün Hukuku” nun geçerli olduğu 12 Eylül askeri darbe döneminin ürünü olan 1982 Anayasası, üzerinden yirmi yedi yıl geçmesine karşın, yaşamımızın her alanını baskı altında tutarak günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Bu anayasa demokratik olmayan bir ortamda hazırlanmış ve demokratik olmayan koşullarda halk oylamasına sunulmuştur.
Ülkenin toplumsal yaşamını belirleyen temel belge olan Anayasa’nın, toplumun bütününün talep ve beklentilerini karşılayabilmesi ilkesi öne çıkarılmalıdır.
Vatandaşlık tanımının değiştirildiği, ülkenin tüm kültür, kimlik, din ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlayan, demokratik ve kültürel haklarının güvence altına alındığı, temel insan haklarını koruyan ve geliştiren, sivil ve demokratik bir anayasa bizlerin özlemidir.  
Geleceğe umutla bakabilmek ve sahip çıkabilmek için; demokrasiyi, özgürlükleri ve eşitliği temel alan bir yaklaşımı benimsiyor ve destekliyoruz.
“Sivil ve Demokratik Bir Anayasa İçin Kolektif Oluşturabilmek” konferansı çağrıcılarına girişimleri için teşekkür ediyor, başarı diliyoruz.
09 Ekim 2009
-Fatma Özdemir                      Avcılar Kafkas Kültür Derneği üyesi
-Fazlı Kaya                             Gürcü Kültür Merkezi üyesi
-Hikmet Akçiçek                     Vova (1)
-İnci Hekimoğlu                       Jıneps Gazetesi (2) Yayın Kurulu üyesi
-Mehmedali B. Beşli                Laz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
-Murat Bingöl                          Avcılar Kafkas Kültür Derneği üyesi
-Nevzat Kaya                          Gürcü Kültür Merkezi üyesi
-Özcan Alper                          Sonbahar Filmi Yönetmeni
-Yaşar Güven              Jıneps Gazetesi (2) Yayın Kurulu üyesi
(1)                           Anonim Hemşin ezgilerini derleyip, seslendiren bir müzik grubudur.
(2)                           Çerkes gazetesidir.
* Konferansta İ. Hekimoğlu tarafından okunan mesajımızdır.

Sayı : 2009 10

Yayınlanma Tarihi: 2009-10-01 00:00:00