Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Зэпхыныгъэхэр мэпытэх

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve
Kafkas İşadamları Derneği (KAFİAD) heyetleri Adigey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat ile görüştü

Тыркуемрэ Адыгеимрэ язэпхыныгъэхэр зыгъэпытэщт мэхьэнэ зэIукIэгъухэр мы блэкIыгъэ мазэм Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Мэзаим и 18-м Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем къикIыгъэ хьакIэхэу КАФФЕД-м илIыкIохэу Яшар Асланкая, Йилдыз Шекерджи, КАФИАД-м илIыкIоу Юсуф Таймаз аIукIэгъагъ. ЗэдэгущыIэгъоу яIагъэр Тыркуемрэ Урысыемрэ язэфыщытыкIэхэр нахь куу хъунхэм, язэдэлэжьэныгъэ хахъо фэхъуным фэгъэхьыгъагъ. КАФФЕД-м и КАФИАД-м илIыкIохэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Тыркуем и Парламент Урысые къэралыгъом къыдэлэжьэн ыгу хэлъ. Адыгеир ащ фэхьазыр, ащ фэдэу лъэныкъуитIуми шIуагъэ къафэзыхьыщт проектхэр зыгъэцэкIэщтхэм игуапэу апэгъокIыщт. АщкIэ республикэм иэкономики къыIэтыщт, Тыркуем щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адигъэуцурэ лъэпкъ лъэмыджыри ыгъэпытэщт. ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъуитIур – Урысыер ыкIи Тыркуер дэгъоу зэгурэIох, ар хэхэс ыкIи хэкурыс адыгэхэм къызфагъэфедэн фае.
«Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм тадэлэжьэнымкIэ амалхэр нахьыбэ мэхъух. Тэ тизэфыщытыкIэхэм къэралыгъуитIуми яшIуагъэ къафихьыщт. Хэкум къэкIонышъ, Iоф горэ щызгъэпсын зыгу хэлъхэм апае тызэIухыгъ, бизнес-проектэу къытахьылIэхэрэр дгъэцэкIэным тыфэхьазыр. Анахь тшIогъэшIэгъонхэм ащыщ гъэсэныгъэм ыкIи медицинэм епхыгъэ проектхэр. Джащ фэдэу адыгабзэр, культурэр къэухъумэгъэным тынаIэ тетыщт, тишIуагъэ ащ пае къэдгъэкIощт» – къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат хьакIэхэм апигъохыгъэ гущыIэм.
Тизэпхыныгъэхэр пытэнхэм пае лъэныкъуитIуми яIахь хэлъын зэрэфаер шъхьаIэ. Мыщ дэжьым мэхьанэ упчIэхэр шъхьаихыгъэ къэхъугъэх. ГущыIэм пае, хэхэс адыгэхэм ащыщэу Адыгэ республикэм къэкIожьы зышIогъохэм хъяркIэ шъукъеблэгъэжь араIо. Ау цIыфэу къэзгъэзэжьыщтым къыздэкIощт къэралыгъом щыпсэушъуным зыфигъэхьазырын фае. Адыгабзэм нэмыкIэу, урысыбзэр, хабзэу Урысыем илъыр къэзгъэзэжьыщтым ышIэн фае. АщкIэ Адыгэ Хасэу Тыркуем итхэм яшIуагъэ къагъэкIон алъэкIыщта, ищыкIагъэ хъумэ мылъкукIэ адэIэпыIэшъущта? УпчIэм зэхэугуфыкIыгъэ джэуап лIыкIохэм къыратыгъ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу адыгабзэм изэгъэшIэн зэрэдэлажьэхэрэр, Адыгэ Хасэхэм егъэджэн курсхэр зэрэщызэхащагъэхэр къаIуагъ. Джащ фэдэу урысыбзэри зэрящыкIагъэр, хэкум къакIохэмэ ар агъэфедэн фае зэрэхъурэр ашIэ. Ащ елъытыгъэу лIыкIохэм къызэраIуагъэмкIэ, мы илъэсыр КАФФЕД-ым къэзгъэзэжьхэрэм яилъэсэу ылъытагъ. Хэкужъым зыгъэзэжьыщтхэм зэкIэмэ IэпыIэгъу афэхъущт. Тыркуемрэ Урысыемрэ сатыу ыкIи культурэ зэдэлэжьэныгъэм иилъэсэу мыгъэ алъытагъ, арышъ адыгэхэм яIофи ащ дэгъоу хэуцощт. КъэралыгъуитIумэ я Парламентхэм зы IофышIэ куп зэхащагъ, Тыркуем ылъэныкъокIэ ащ итхьэматэу агъэнэфагъэ Мурат Байбатур зэрэадыгэр ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хьакIэхэм къыраIуагъ. Лъэпкъ Хэсэ зэпхыныгъэу тиIэхэм джы Парламент зэпхыныгъэхэри ахэуцон ылъэкIыщт. Тыркуе Парламентым илIыкIохэр Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым къащэхэ ыкIи хэкум щыIэ хэбзэгъэуцухэри джэуап кIогъоу рагъэблагъэхэ зэрашIоигъор къыхагъэщыгъ. Ащ фэдэ зэдэлэжьэныгъэм къэкIожьын Iофыгъохэр хабзэм тетэу зэшIохыгъэнхэмкIэ нахь IэшIэхы ышIыщт.
Мыщ фэдэу КъумпIыл Мурат лъэпкъ Iофыгъохэм ауж зэритым, адыгэхэм язэпхыныгъэ зэрэпылъыр, IэкIыбым щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэр къызэрэригъэблагъэхэрэр, хэку къэгъэзэжь упчIэхэм зэрагъэгумэкIырэр республикэм щыпсэухэрэм лъытэныгъэ фашIы. Ежь ЛIышъхьэми Тыркуем зегъэхьазыры. Ащ икIогъуи тизэпхыныгъэхэр нахь ыгъэпытэным тыщэгугъу.

ТIэшъу Светлан

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

“Kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini” yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kâğıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında...

Çeçenya ve Putin

İspanyol gazeteci ve insan hakları aktivisti Marta Ter Ferrer’in “Kadirov’un Çeçenya’sı: Kafkasya’daki Putin Rejimi” adlı kitabı yayımlandı. Ferrer’in 8 yıl boyunca Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle...

3 roman tek kitapta toplandı

Kutarba Hayri Ersoy'un "Sürdüler, Sürgün Oldum", "Sürgün Sessiz Ölür" ve "Çöl Sıcağında Bile Üşürsün Sürgünsen" adlı romanları tek kitap haline getirilerek, Oktay Chkouta çevirisiyle...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img