Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Полонез лакхийтийша, полонез…

Полонез лакхийтийша, полонез,
мацаллин ноти тIера дIайолаяй,
шелонан ноти тIе кхаччалца.

Лаьмнаша шайн кIайн куьйгаш меллаша шовданийн
пиллигаш тIе дохку – болало мукъам.

Полонез лакхийтийша, полонез,
гIайгIанан ноти тIера дIайолаяй,
лазаман ноти тIе кхаччалца.

ХIумма а ма дац когаш ша тIехь хилча а,
куьйгаш пиллигаш тIехь хилчахьана –
илланча Даймахкана иштта ма воьлху даима а.
Полонез лакхийтийша, полонез…

Малхо шен дашо куьйгаш
анайистан пиллигаш тIе дохку –
болало Дуьненан мукъам.

ХIумма а ма дац илланча сагIа доьхуш хилча а,
Дуьне доьлуш хилчахьана –
бIешераш вуьшта лаьттар а ма дацара.
Полонез лакхийтийша…

Илланчин куьйгаш пондаран пиллигаша бен ца дохдо.
ГIорийна когаш Даймехкан лаьтто бен ца бохбо.
Рояль а ма бу дечигех бина –
цуьнан а ма хилла цкъа орамаш.

Полонез лакхийтийша,
Даймехкан ноти тIера дIайолаяй,
къастаран ноти тIе кхаччалца…

Бисултанов Апти

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img