АГИТ Конфренцер ыкlи Черкесхэр

0
31

Дуним Ипчьагъэкlэ Макlэ Лъэпкъхэм я Псэlахь Лъыплъэрэ Купэу (МРГ-м), Гуманитарнэ Кlучl зыфиlоу, Еврупэ Къэрал Щынэгъончьагъэ ыкlи Зыкlыныгъэ Союзым Варшово щызэхищагъэ конфренцем рагъэблэгъагъ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД) итхьамэтэ гуадзэу, Доктор Ясемин Орал.

Чьэпэогъум и 11-м, 2023-рэм я 7-рэм конфренцием изыlахьэу щыlагъэм Ясемин Орал игущыlэхэр афэгъахьыгъ: «Пэуцун кlучlэр ыкlи Зэщымыщныгъэм и Джэрпэджэжь: Чlыгу сысыным икъиныгъохэм якупсыпlэ итэу Тыркуем ис лъэпкъ цlыкlухэм ятхыдэхэм янэкlурыхьо техыгъэн» зышъхьа зэlукlэм «Чlыгу Сысыным и Зэхашlэ: Лъэпкъ цlыкlухэр ыкlи Ахэм Апэкlэкlыгъэ Кьиныгъохэр» зыфиlохэрэм.

Ащ игущыlэ ипэублэ, Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэныр, Абхьазием и Шъхьафитныгъэ Дегъэштэн, Тыркуем Черкес Диаспорэм ыбзэ и Културэ ыкlи и Политически Псэlахь зэрэфэбанэрэм ехьылlагъ, ятlонэрэ пычыгъом, 2023-рэм Мэзаим къалэу Кахраманмаращ ишъолъырхэм тlо гъогогъо зэкlэлъыкlоу чlыгур зыщэсысым, КАФФЕД-м ыкlи ащ хахьэрэ хасэхэм шlушlэ lэпэlэгъу ыкlи фыкъуагъэхэм алъыгъэlэсын фэшl lофэу зэрахьагъэм щигъэгъозагъэх, чlыгу сысыным Черкесэу хиубытагъэхэм шъобжьэу хахыгъэм къытегущыlагъ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz