Av. Burak Öztaş

3 yazı

Ne Demek İstiyoruz? 3. Bölüm

Bugün ise, herkesin kendi oto kritiğini bir kez daha yapması gerektiğini ve bunun elzem olduğunu belirtmek isterim. Her toplumun tek tipi olmadığı gibi Kafkas kökenli toplumların da tek tipleri yoktur. Dolayısı...

Unutulan Çeçenya Gerçeği 3. Bölüm

Batı; bölgedeki ekonomik ve siyasi çıkarları gereği Çeçenleri her zaman kullanabilecekleri bir koz olarak gördü ve RF’nin işlediği insan hakları ihlallerine göz yumdu.  Türkiye’de sayıları 1500 civarında olan Çeçen sığınmacılar, sağlık güvenceleri ya da...

Unutulan Çeçenya Gerçeği 2. Bölüm

RF’nun işgali altında bulunan ÇCİ’da alternatif bir yönetim oluşturmak dahil olmak üzere silahlar gölgesinde yapılan düzmece seçimlerin ya da kukla yapılar nezaretinde alınan kararların hiçbir hukuksal zemini ve geçerliliği bulunmamaktadır   Rusya’nın Çeçenya’daki Meşruiyet Oyunları  RF, ÇCİ’nın...