Dijin Çurey

4 yazı

Kültür-sanat forumu

Abhazya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen forumda etnomüzikolog ve folkloristler bir araya geldi. Uluslararası Pratik Bilim Forumu, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı bünyesindeki Tarihi Sanatlar Enstitüsü ile Abhazya Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün işbirliğiyle 14-21 Eylül 2020’de...

Abhaz ve Adige diasporasında geleneksel dekoratif sanat ve zanaatlara bakış

Bu makale Çerkes dekoratif sanatlarının Türkiye’de yaşayan Abhaz ve Adige diasporasında nasıl ve hangi metotlarla korunduğunun; semantik yapısında var olan motif, dikiş, işleniş, dokuma ve ağaç işleri ile demircilik sanatının Kuzey...

Müzik ve Çerkes Diasporası

Müziğin tarihsel evrimi içinde en önemli birliktelik, müzik ve toplum ilişkisidir. Bu ilişkiden yeni bir kavram ortaya çıkar: Ulusçu müzik. Ulusçuluk, müziğin yerel öğeleriyle beslenmiş tarzıdır. Dünya müzik tarihine baktığımızda, bu...

‘Mezdok Adigeleri’nde din

‘Mezdok Adigeleri’ bugün kuzey Kafkasya’da Mezdok bölgesinde yaşayan Çerkeslerdir. Mezdok, Rusya Federasyonu içinde yer alan Stavropol bölgesine bağlı; güneyinde Kuzey Osetya, batısında Kabardey-Balkar cumhuriyeti, doğusunda ise Terek nehri ile sınırı bulunan...