Hatsıku Raye

1 yazı

Хэкум И Макъ – Anavatanın Sesi – Ocak 2019

«Хьет!» жегъыIэ, Анфисэ! Hatsuk Raye’nin yazısında Fıre Kanıkue Anfitse’nin Adige Psale (Адыгэ Псалъэ) gazetesinde tefrika edilen “Hattiler” romanı anlatılıyor  «Хьет!» жегъыIэ!» псалъэхэр дуней тетыкIэ дахэм дыкъыхуезыджэу, абы къыдэкIуэу цIыхугъэм дытемыкIынымкIэ унафэу къытхуэзыгъэна лъэпкъыр,...