Kafkas Dernekleri Federasyonu’ndan Jineps’e cevap

0
577

Yoğun bir asimilasyon süreci yasayan Kafkasyalılar’ı, diğer halklarla eşitlikçi temelde bütünleştirmeyi amaçlayan ve ayni zamanda bağımsız çizgisini koruyarak demokratikleşme surecine katkıda bulunan bir yayın organı Türkiye Diasporası’nda bir ihtiyaç mıdır?   

Eğer ihtiyaç ise; Sizce bu ihtiyaca -nasıl bir gazete- ile müdahil olunabilir ve bu sürece, ağırlıklı olarak hangi projelerinizle katkınızolabilecektir?    

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’nun açıklaması:  

Hoşgeldin Jineps;  

Kafkasya’daki ve Türkiye başta olmak üzere diasporadaki Çerkesleri, onların yaşadıkları sorunları, anavatan-diaspora ilişkilerinde sağlıklı yaklaşımların nasıl olması gerektiği gibi konulara öncelikle yer verebilen bir gazete ihtiyaçtır.  

Elbette ki bu gazetenin genelde insan haklarından yana, barışçı, Türkiye’de yaşayan tüm kültür gruplarının haklarına saygılı, haklıdan yana hiç çekinmeden duruş sergileyen ve özelde de Çerkes kültürel kimliğine sahip çıkan bir misyonunun olabilmesi önemli bir boşluğu doldurması açısından çok önemlidir. Değilse demokratikleşme ve bütünleşmeye katkı sağlanmış olunmaz.  

Toplumumuza Federasyon olarak iletmek istediğimiz mesajlarımızı yayın organımız Nart Dergisi aracılığı ile vermeye çalışıyoruz. Gazete formatında olduğu için daha kısa aralıklarla yayınlanacak olan Jineps aracılığıyla da, etkinliklerimizi ve düşüncelerimizi daha güncel olarak ulaşamadığımız halk kesimlerine duyurabilmek isteriz. Örneğin; Federasyonumuzun 2006 yılında uygulamaya başlayacağı, Türkiye genelinde olması planlanan 40 anadil kursu açma projemiz için talebin artırılmasında Jineps ile yardımlaşmak isteriz. Diğer projelerimizde de iletişim aracı olarak bu gazetemizin desteğini almak toplumumuzun yarırına olacaktır düşüncesindeyiz.  

Bir yayın organı çıkarmak kadar devamlılığını sağlamanın da zorluklarını çok iyi bilmemizden dolayı, bu konuda karşılıklı işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bildirir, Jineps’e yayın hayatında başarılar dileriz.  

   

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU  

   

Sayı : 2005 12