Neden Jineps?

0
452

Kafkas Halkları da diğer bir çok halk gibi yoğun bir asimilasyon süreci yaşamaktadır. Bu asimilasyon, mevcut pazar mekanizmalarının etkileri ve küresel saldırılar devam ettiği koşullarda da devam edecektir. Bu gidişe tüm dünyanın dikkati çekilerek dayanışma yaratılmalıdır. Aksi takdirde asimilasyonun önüne geçmek mümkün değildir. 

Biz Çerkesler Kafkasya’dan sürülen halklar olarak farklı kültürlerin parçası durumundayız. Yaşadığımız ülkelerin temel toplumsal değerlerine, demokratik gelişimine ve kültürümüzü yok saymayan tüm yönetimlerin olumlu tavırlarına karşı tutumumuz her zaman olumlu olduğu gibi bundan sonra da olumlu olacaktır. 

Anavatan Kafkasya’da emperyalist güçler arasında giderek artan rekabet, bölgeyi gitgide istikrarsızlaştırmakta, Abhazya ve Çeçenya’nın ardından şimdi de Krasnodar’a bağlanmak istenen Adıgey Cumhuriyeti’nde yeni çatışma zeminleri oluşturulmaktadır. 

Kafkasya’da da yer altı ve yer üstü kaynaklarını yağmalamaya çalışan emperyalistler ve onların taşeronlarına karşı gerek bölgesel, gerek küresel bir karşı duruş oluşturulmalıdır. Bu coğrafyada yayılmacı Rus ve ABD emperyalist güçlerinin herhangi birisinin bir diğerine tercih edilemeyeceği aşikardır. 

Tüm Kafkas vakıf, dernek ve platformlar toplumumuzun demokratik tepkilerine bariyer olmadıkları sürece eşit yakınlıkta bulunulmalı , kimi fonksiyonlarıyla görece de olsa milyonlarca insanımızı temsil ettikleri unutulmamalıdır. Ancak birilerine –sadakat ve vicdan istasyonları – olmak adına kültürümüzü yozlaştırarak, ilkeli birliğimize ve ortak söylem ve duruş arayışımıza engel olan tüm kışı ve oluşumlara eşit uzaklık, gazete birlikteliğimizin en temel ilkesi ve kurumsal kimliğidir. 

Türkiye Diasporasının da statükolardan ve otoriter dilinden bağlarını koparmış tam bağımsız ciddi bir birlikteliğe ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı doğru yerden karşılayabilmek için, Kafkasyalılar’ın yerel ve uluslararası platformlarda dayanışma ve güçbirliği, mevcut dağınıklığın çeşitli iletişim araçlarıyla giderebilmesi gerekliliği ortadadır. İnsanlığın evrensel değerleriyle bütünleşmesi ancak Kafkas kültürüne sahip olan, ilgi ve saygı duyan tüm kişi ve kuruluşların iletişimi ve koordinasyonu ile sağlanabilecektir. 

Tüm bunlar düşünüldüğünde ortaya bir ihtiyaç çıkmaktadır. O da objektif, duyarlı, titiz, olaylara geniş perspektiften bakabilen bir gazete. JİNEPS bu noktada doğdu. Peki neden Jineps? 

Jineps Çerkesçe ‘çiğ tanesi’ demektir. Birebir çeviride ise ‘Rüzgarın gözyaşları’ anlamına gelmektedir. Bize göre her çiğ tanesi anavatanından sürülen Çerkesleri temsil etmektedir. Ve bu çiğ taneleri pek çok çiçeği yeşertecektir. 

Jineps nasıl bir gazete olmalı… 

JİNEPS ‘in Kafkasya’dan, Dünyadan ve Türkiye’den diye adlandırılan bölümlerinde, haberler ve temel tartışma başlıkları yer alacaktır. Sürgün, Kafkas Diasporasının ihtiyaçları, Rusya ve Türkiye’nin durumu gibi temel konularla birlikte, Kafkasya’nın bilinen gerçekleri olan; savaşları, sürgünleri ve katliamları gündeme taşıyacak röportaj ve çeviriler yer alacaktır. Kültür-sanat sayfasında sanatçılarımıza ve toplumsal etkinliklerimize yer verilecektir. 

JİNEPS; Kafkasyalılar’ın gözü, kulağı olabilme hedefi doğrultusunda, güçlü olanın dümen suyunda kullanılmaya açık teslimiyet çizgisi yerine, gün be gün haklı olanın temsiliyet iddiasını güçlendirecektir. 

JİNEPS, halklar arasında kardeşliğin geliştirilmesi temelinde, Kafkasya’da Türkiye’de Ortadoğu’da ve tüm dünyada bağımsız, meşru ve demokratik güçlerle işbirliği ve dayanışma içinde olacaktır. Bu bağlamda, baskı ve ambargoda ısrar eden yönetimleri kıyasıya eleştirse de, halklarla tarihsel barış talebini dillendirmekte ısrar edecektir. Her Kafkasyalı önce barıştan yanadır. Fakat Kafkasyalılar yaşadıkları bölgeleri işgal ve yağma alanı haline getirilmesine izin vermeyecek, üzerinden oynanan oyunları boşa çıkarıp, ortak çözümleri hayata geçirecektir. 

JİNEPS, resmi ideolojiye, militarizme ve çifte standartlı insan hakları algılayışlarına olabildiğince uzak kalmakta ısrarlı olacaktır. Çerkesler, geleceklerini kendi adlarına ve kendi kültüründen besleyerek, diğer kültürlerle kardeşçe yaşayabileceğinin öneminin bilincindedir. 

JİNEPS, kendi halkına duyarlılıkta birleşemeyenlerin başka halklara da faydasının olamayacağı düşüncesiyle toplumsal ortak duruşu ve ortak talepleri tüm duyarlılıkların katkılarıyla belirleyebilmek için yola çıkmıştır. Düzenleyeceği periyodik toplantılarda, hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde tartışarak, faaliyetlerini demokratik alanı esas alarak gerçekleştirecektir. 

JİNEPS olarak, demokratik ve özgürlükçü birikimleri sayesinde geçmişin olumsuzluklarından sıyrılmış, niyetlerinde ve söylemlerinde samimi olan herkesi gazetemizde aktif görevler almaya çağırıyoruz. Gazetemiz her türlü katkı ve öneriye açıktır. Her katkı bizim için önemli ve değerlidir. 

Gazetemizde vurgulanan temel kavramalar, asgari müştereklerde bir araya getirilerek kullanılan kavramlardır. Gazetemiz gibi kullanılan kavramlarımız da her okuyucunun katılımıyla, üretim ve tartışma sürecinde değişime ve gelişime açıktır. 

Bizler ”Doğru yerde oluşan bir birlik, sürü olmaya da engeldir” diyerek yola çıktık… 

Esen kalınız  

JİNEPS 

 

Sayı : 2005 12