Şamil Basayev Öldü ama Çeçen Direnişi Sürüyor

0
482

Emperyalistler ve işgaliciler dünyanın dört bir yanında sorunlar kan ve şiddet eksininde “çözmeye” çalışıyorlar. Lübnan, Filistin, Irak, Afganistan gibi Çeçenistan’da da ezilen halka dayatılan imha ve tasfiye politikaları oluyor. Mashadov, Sadullayev derken son önemli Çeçen komutan Basayev’in de öldürülmesini bu çerçevede algılamak ve ona göre tavır almak gerekiyor. 

Şamil Basayev adını ilk defa Çeçenistan’da yaşananları dünyaya anlatabilmek için bir Rus uçağını kaçırarak Ankara’ya indirdiğinde duyurmuştu. 1992 yılında Cahar Dudayev’in emri ile Abhazya’ya gönderilen Çeçen birliklerinin komutanı iken, Abhazya’nın Gürcü işgalinden kurtulmasında birinci dereceden etkili olan Kafkas Hakları Konfederasyonu (KHK) birliklerinin komutanlığına getirildi. Abhazya’nın ardından Çeçenistan’a dönerek Dudayev’e karşı muhalefete geçen Rusya Federasyonu yanlısı silahlı birliklerin dağıtılmasında ekili oldu. 1994 yılı Aralık ayında Ruslar’ın Çeçenistan’ı işgal etmesiyle Çeçen komutanların en önemlilerinden biri haline geldi. 1995 yılı başında Rusya Federasyonu savaş uçakları Şamil’in Vedeno’daki evini bombalayarak ailesinden 11 kişiyi öldürdü. Rusya Federasyonu’nun sivillere karşı giriştikleri katliamların en üst seviyelere ulaştığı Haziran 1995’de, yaşananları dünya kamuoyuna duyurabilmek için 150 savaşçının Budennovsk kentine düzenledi eylemi yönetti. 1996 yılı Nisan ayında Çeçen Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi. Ve Rus güçleri Çeçenistan’ı boşaltmaya mecbur eden Cahar-Kale (Grozni) operasyonunu komuta etti. 1998 de Cahar-Kale’de yapılan Çeçen-Dağıstan Halkları Kongresi’nde başkan seçildi. Kongrenin ikinci toplantısında alınan kararla 1 Ağustos 1999’da kurulan İslam Şurası’nın başkanlığına getirildi. 1999’da Rusya’nın Çeçenistan’ı yeniden işgali üzerine Çeçenistan’a dönerek doğu cephesi komutanlığı görevini sürdürmeye başladı. İkinci savaş sırasında da başkent Grozni’yi savunan Basayev, başkentten çekilirken yaralanmış, bir bacağın bir kısmı kopmuştu. Gençliğinde komsomol (SSCB döneminin genç komünist örgütlenmesi) üyesi olan Basayev, kendisine Che’yi örnek aldığını ifade etmesi ile de diğer İslamcı komutanlardan farklılaşan bir porte çiziyordu. 

Evet, Basayev öldü. Çok tartışılan bir komutan olarak gerçekte nereye oturduğu konusundaki kararın verilebilmesi de bir hayli zaman alacağa benziyor ancak somut olan bir nokta var ki 200 bin sivilin öldüğü çeçen savaşı ve bu savaşı doğuran Çeçen sorunu bütün heybeti ile orta yerde duruyor. Ta ki, halkların kardeşliği ilkesi ve ulusların kendi kaderlerini tayin etmek hakkı çerçevesinde çözüme ulaşacağı güne kadar da durmaya devam edecek. 

 

Sayı : 2006 08