İzmir’de Onbinler Haykırdı: Sağlıkta Yıkımı Durduracağız!  

0
481

İzmir Sağlık Platformu tarafından Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliğine karşı 26 Kasım’da İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge “Sağlık Hakkından Vazgeçmeyeceğiz” şiarı damgasını vurdu.

Sağlık ocaklarının kapatılması ve kamusal sağlık anlayışının tümüyle terk edilerek yerine genel sağlık sigortası temelinde sağlık hizmetlerinde paralı bir modele geçilmesine dayanan Aile Hekimliğine İzmir halkı hayır dedi. “Ne sağlık kalacak, ne sağlık ocağı; SAĞLIKTA YIKIMI DURDARALIM” çağrısıyla alanları dolduran on binin üzerindeki kitle Alsancak Gündoğdu meydanında bir toplumsal mozaik oluşturarak ortak sloganlarla taleplerini, tepkilerini haykırdı.

SES İzmir şubemizin geceli gündüzlü çalışmaları ve “referandum 2006” kapsamında yarattığı toplumsal duyarlılık insan seline dönüşerek alanlara aktı. İnsanımızın saplıklı yaşam hakkını savunmak için kurulan İzmir Sağlık Platformu, mahalle çalışmaları, toplantılar, işyeri çalışmaları, açılan stantlar ve ses araçlarıyla yapılan anonslar Türkiye’de bir ilki yarattı. Toplum ilk kez sağlık hakkına, geleceğine bu denli sahip çıktı. Böylece gerçeklerin halka anlatılmasıyla ve yoğun emekle, “sağlıkta yıkım”ın durdurulabileceğine olan inanç bir kat daha arttı.

Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve öğrencilerin bir araya geldiği mitinge yoksul halktan çok sayıda katılım ve destek geldi. Miting, Sağlıkta Yıkımı Durduralım programının ruhuna uygun bir biçimde, sağlık hizmeti verenlerle kamusal sağlığın geliştirilmesine en çok ihtiyaç duyan yoksul halk kesimlerini bir araya getirerek hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na en uygun cevabı verdi.

Aile hekimliği için pilot il seçilen İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce katılımcı “Sağlıkta Yıkımı Durduralım”,”Sağlık Ocakları Kapatılamaz”, “Parasız Sağlık, Parasız Eğitim” pankartları taşıyarak “Savaşa Değil, Sağlığa Bütçe”,”Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir”…vb. sloganlar eşliğinde coşkulu bir biçimde Gündoğdu Meydanına yürüdü.

Oldukça geniş bir katılım ile gerçekleşen mitingte Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Koksal Aydın sağlık hizmetinin kamusal niteliğine vurgu yaparak hükümetin 70 milyonun sağlığım gözden çıkarıp IMF’nin talepleri doğrultusunda bir sağlık bütçesi hazırladığını söyledi. Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Başkanı İsmail Hakkı Tombul AKP hükümetinin emek karşıtı politikalarına değinerek buna karşı mücadelenin yükseltilmesi için KESK’in 14 Aralıktaki iş bırakma eylemine katılım ve destek çağrısında bulundu. TTB Genel Sekreteri Altan AYAZ hükümetin buradaki sese kulak vermezse sandığa gömüleceğini söyledi.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” sağlık hizmetlerini emekçi halk ve yoksullar için tümüyle erişilemez kılarken, sağlık emekçilerinin sosyal ve özlük haklarına da bir saldırı niteliği taşıyor. Bu programla kamusal sağlık hizmetlerinin ölçeği daraltılarak sağlık sistemi, toplumsal sağlığın geliştirilmesi yerine kâr anlayışına göre yeniden düzenleniyor. “Herkese parası kadar sağlık hizmeti” anlayışı getirilerek sosyal devlet olmanın yükümlülüklerinden vazgeçiliyor.

 

Sayı : 2006 12