Şubat / Mart / Nisan Ajanda:

0
132

04 Şubat 1871 İmam Şamil Medine’de öldü
09 Şubat 1944  Çerkes Teavün Cemiyeti üyelerinden ve "Quaze" gazetesi yazarlarından 
 Hayrullah Süleyman Yediç öldü
23 Şubat 1944  Çeçen ve İnguşlar’ın Orta Asya’ya sürülmeleri
25 Şubat 2003  Yazar Osman Çelik’in ölümü
26 Şubat 2001 Araştırmacı yazar Ömer Beygua’nın ölümü
27 Şubat 1917  Rus Çarlığı’nın çöküşü ve Çar II. Nikola’nın tahttan indirilmesi
28 Şubat 2004  Abhaz yazar-şair Bagrat Şinkuba’nın ölümü
04 Mart 1921  Abhazya Cumhuriyeti’nin kurulması
08 Mart 1944   Balkarlar’ın Sibirya’ya Sürgünü
08 Mart 2005   Çeçenya Devlet Başkanı Aslan Mashadov’un öldürülmesi
08 Mart            Dünya Kadınlar Günü
14 Mart            Tıp Bayramı
15 Mart            Dünya Tüketici Hakları Günü
21 Mart            Newroz/Nevruz Bayramı
21 Mart            Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü
25 Mart 1382   Mısır Çerkes Memluk Devleti kuruluşu
27 Mart            Dünya Tiyatrolar Günü
Not: Ajandamızı zenginleştirmek için okuyucularımızın katkılarını bekliyoruz.

Sayı : 2007 04

Yayınlanma Tarihi: 2007-04-01 00:00:00