Çeçenler’den İnsan Hakları Örgütlerine Çağrı

0
445

Fransa’daki Çeçen diasporası liderlerinden Musa Taipov’ un önderliğinde hazırlanan bir metin ile uluslararası örgütlerin hapishanelerde tutulan Çeçenler’le ilgili olarak acilen bir çalışma yürütmesi talep edildi.

Başta Amnesty International olmak üzere insan haklarının korunmasıyla ilgili olan tüm sivil toplum örgütlerine iletilen çağrıda, Çeçenya’da düzenlenen askeri operasyonlarla binlerce İchkeria vatandaşının tutuklandığı ve Rusya’daki çeşitli hapishanelerde alıkonulduğu belirtildi.

Çağrı metninde, Rusya’ da tutuklu bulunan adi suçluların bile isimlerinin açıklandığı, akrabalarıyla görüşmelerine izin verildiği, ancak Çeçen tutukluların askeri operasyonlar kapsamında tutuklandığı belirtilerek tüm bilgilerin gizli tutulduğunu ve akrabalarının çoğu zaman yakınlarının nerede tutulduğunu bile öğrenemediği ifade edildi. Bugüne kadar tutuklanan Çeçenler’in ya da hali hazırda hapishanelerde alıkonulan Çeçenler’in sayısının ve isimlerinin bilinmediği ifade edilerek bu metodun Stalin dönemi teröründen kalma olduğu vurgulandı.

Metinde hapishanelerde alıkonulan Çeçenler’in büyük çoğunluğunun ise sistematik bir şekilde işkenceye maruz kaldığı bilgisine de yer verildi. Salman Raduyev, Turpal Ali Atgeriev ve Aslanbek Alkhazurov gibi tanınmış Çeçenler’in alıkonuldukları hapishanelerde bilinmeyen nedenlerden ötürü hayatlarını yitirdiklerinin Rus yetkililer tarafından açıklandığını, ancak görgü tanıklarının bu isimlerin öldürme kastıyla işkence gördüklerini belirttiği vurgulandı. Ayrıca hapishanede hayatını yitiren Çeçenler’in yakınlarının bağımsız hekim heyetlerince ölüm nedeninin araştırılması talebinin de reddedildiği üzerinde duruldu.

Metnin son paragrafında ise, izah edilen hukuk dışı uygulamalara son verilmesi; 1994 yılından bu yana tutuklanan İchkeria vatandaşlarının gerçek isim ve soy isimlerini, tutuklu bulundukları yer ve tutuklu kaldıkları süreleri gösterir listelerin yayınlanması; bu listelere insan hakları örgütlerinin ve konuyla ilgili çalışma yürütenlerin erişiminin sağlanması için uluslararası insan hakları örgütlerinin Rusya’ ya baskı yapması talep edildi.

(..)Uluslararası insan hakları örgütlerine yapılan bu çağrıyı desteklemek için; ichkeriainfo@gmail.com e-posta adresine ad ve soyadınızı, eklemek isterseniz mesajınızı, ‘Amnesty International çağrı metni için destek imzası’ olduğunu belirterek bir e-posta göndermeniz gerekmektedir.

Kafdağı İnternet Portalı yönetimi olarak Kafkas diasporasının bu çağrıya duyarsız kalmayacağını ve gereken desteği vereceğini ümit ediyoruz.

Kafdağı İnternet Portalı – 30 08 2008 – www.kafdagi.net

 

Sayı : 2008 09