Rusya Nato ile Yine Kapıştı

0
455

Abhaz ve Oset sınırlarını beş yıllığına Rus korumasına alan Medvedev, Tiflis’le tatbikat planlayan NATO’yu ‘açık tahrikle’ suçladı. NATO’ya göre ateşkes anlaşmasını Ruslar ihlal ediyor 

MOSKOVA – Kafkasya’da ağustostaki sa­vaştan beri NATO ile Rusya arasında ya­şanan kriz tam yatışmaya yüztutmuşken, it­tifakın Gürcistan’da tatbikat düzenleme planı ve bir casusluk skandali ipleri yeniden gerdi. NATO’nun Tiflis’le ortak tatbikatını önlemeye yönelik eleştirilerinden sonuç ala­mayınca parlayan Rusya, olayı ‘açık kış­kırtına’ diye niteledi. Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, dün Krenılin’de Abhazya ve Gü­ney Osetya liderleri Sergey Bagapş ve Eduard Kokoyti ile iki ülkenin sınırlannın ko­runması işini beş yıllığına Rusya’ya hava­le eden güvenlik anlaşmalarını imzalama­sının ardından esti köpürdü: “Gürcistan’da planlanan NATO tatbikatı bizi aksine ikna etmeye çalışsalar da açık bir kışkırtmadır. Kimse savaş yaşanmış bir yerde tatbikatlar düzenlemeye kalkışamaz.” 

Medvedev’in tepkisi NATO-Rusya Or­taklık Anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasından aylar sonra Rus büyükelçinin katılımıyla Brüksel’de ilk toplantının ya­pılması üzerinden 24 saat geçmeden geldi. Medvedev, mayıs-haziranda Vaziyani üs­sünde planlanan tatbikatın AB arabulucu­luğunda sağlanmış altı maddelik anlaşma­ya da aykın olduğunu belirtip, “Gürcistan’ı askerileşmeye cesaredendiren herhangi bireylem altı ilkenin ihlalidir” diye konuştu. NATO da altta kalmadı. NATO sözcüsü Appathurai, Moskova’yı aynı anlaşmıyı ihlal­le suçlayıp bunun Güney Kafkasya bölge­sinde uzun vadeli banş ve güvenliğe aykı­rı olduğunu savundu. 

Casusluk skandali tuz biber ekti 

İlişkiler diplomatik cephede de gerildi. Rusya’ya casuslukla suçlanan eski Estonya Savunma Bakanlığı yetkilisi Herman Simm’in şubatta Estonya’da 12 yıl hapse çarptırılması sonrası NATO, iki Rus diplo­matı Brüksel’den sınırdışı etti. Eylülde tu­tuklanan Simm’in NATO sırlarını içeren 2 bin sayfalık bilgiyi Ruslara sızdırdığı, iki Rus diplomatın da bu işin içinde olduğu öne sü­rülüyor. Financial Times’a göre bunlardan biri Rusya’nın AB büyükelçisi Vladimir Çişov’un oğlu. NATO kaynakları ittifaka za­rar veren casusluk skandalına ‘sert yanıt ver­me gereği duyulduğunu’ kaydetti. Rus Dışişleri’nin yanıtı da aynı sertlikte oldu: ‘Uy­durma bir bahaneyle Rusya’nın NATO daimi misyonundaki iki çalışanı hakkında kaba bir kışkırtma yapılmıştır. Bu utanç ve­rici eylem, NATO liderliğinin Rusya ile iliş­kileri normalleştirmeye hazır olduğu açıklamasıyla temelden çelişiyor.’ (ap, aip, FT) (Radikal, 01.05.09) 

  

Sayı : 2009 05