Uluslararası Konferans

0
9

Abhazya’nın Bağımsızlığı ve Kafkasya İçin Gelecek Senaryoları
30-31 Mayıs 2009, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü

Jeo-stratejik konumu ile tarih boyunca dünyanın egemen güçlerinin ilgi odağı olan Kafkasya, son yirmi yıldır “vazgeçilmez enerji koridoru” sıfatı ile uluslararası rekabetin “yakıcı” merkezi haline gelmiştir. 1990’ların başlarında Sovyetler Birliği’nin parçalanmasının hemen ardından yaşanan savaşlarla (Azeri-Ermeni “Dağlık Karabağ”, Osetya-Gürcistan, Abhazya-Gürcistan ve Rusya-Çeçenya) bölge istikrarsızlığa ve güvensizliğe sürüklenmiştir. Ağustos 2008’de Gürcistan’ın Güney Osetya’ya yeniden saldırması ve savaşa Rusya’nın müdahalesinin ardından süreç hızlanmıştır. 1993’den beri “de facto” bağımsız olan Abhazya ile 1992’den beri “de facto” bağımsız olan Güney Osetya’nın, 26 Ağustos 2008’de Rusya Federasyonu tarafından “bağımsız ülke” olarak tanınmasıyla bu ülkeler için yeni bir dönem başlamıştır.
Hiç kuşku yok ki, Kafkasya’da olup bitenler Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu ilgi, Kafkasya’nın Türkiye’ye “komşu bölge” olmasından ya da ekonomik ve siyasi çıkar hesaplarından ötedir. Zira Türkiye ile Kafkasya arasında çok önemli tarihi-kültürel bağlar bulunmaktadır.

Abhazya’nın Dostları sivil inisiyatifinin İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği konferans, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığı ve Kafkasya için gelecek senaryolarının konuşulup tartışılacağı uluslararası bir platform oluşturacaktır.
Konferansa Abhazya, Güney Osetya, Avrupa, ABD, Kanada, Rusya ve Türkiye’den çok sayıda akademisyen, bürokrat, STK temsilcisi ve gazeteci konuşmacı olarak davet edilmiştir.
Katılım için: “[email protected]” veya “[email protected]” adresine,

Ad-soyad, e-posta, telefon, çalıştığı kurum /veya öğrenciler için okul ve bölüm bilgisi bilgileri ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. (Öğrenci ve akademisyenler hariç kayıt ücreti 20 TL’dir.) (abhazyanindostlari.org)
Katılımcılar
Abhazya Cumhuriyeti’nden;

1. Viacheslav Chirikba – Akademisyen, Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Danışmanı, Sohum
2. Maksim Gunjia – Bürokrat, Dışişleri Bakanlığı, Sohum
3. Arda Inal-Ipa – STK, Sohum
4. Liana Kvarchelia – STK, Sohum
5. Manana Gurgulya – Gazeteci, Sohum
6. Irakli Khintba –Siyaset Bilimci, Abhazya Devlet Üniversitesi, Sohum

Avrupa’dan;
7. George Hewitt, Londra Üniversitesi, Londra
8. Charlotte Hille, Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam
9. Marino Busdachin, UNPO Genel Sekreteri, Amsterdam
10. Lawrence Sheets, Uluslararası Kriz Grubu, STK, Londra -Tiflis

ABD’den;
11. Nikolai Zlobin, Savunma Bilgi Merkezi, Washington
Kanada’dan
12. John Colarusso, McMaster Üniversitesi, Kanada
Türkiye’den;
13. Erol Taymaz, ODTÜ, Ankara
14. Mitat Çelikpala, TOBB, Ankara

15. Hasan Kanbolat, ORSAM, Ankara

Sayı : 2009 05

Yayınlanma Tarihi: 2009-05-01 00:00:00