Uluslararası Konferans

0
451

Abhazya’nın Bağımsızlığı ve Kafkasya İçin Gelecek Senaryoları  

30-31 Mayıs 2009, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü  

Jeo-stratejik konumu ile tarih boyunca dünyanın egemen güçlerinin ilgi odağı olan Kafkasya, son yirmi yıldır “vazgeçilmez enerji koridoru” sıfatı ile uluslararası rekabetin “yakıcı” merkezi haline gelmiştir. 1990’ların başlarında Sovyetler Birliği’nin parçalanmasının hemen ardından yaşanan savaşlarla (Azeri-Ermeni “Dağlık Karabağ”, Osetya-Gürcistan, Abhazya-Gürcistan ve Rusya-Çeçenya) bölge istikrarsızlığa ve güvensizliğe sürüklenmiştir. Ağustos 2008’de Gürcistan’ın Güney Osetya’ya yeniden saldırması ve savaşa Rusya’nın müdahalesinin ardından süreç hızlanmıştır. 1993’den beri “de facto” bağımsız olan Abhazya ile 1992’den beri “de facto” bağımsız olan Güney Osetya’nın, 26 Ağustos 2008’de Rusya Federasyonu tarafından “bağımsız ülke” olarak tanınmasıyla bu ülkeler için yeni bir dönem başlamıştır.  

Hiç kuşku yok ki, Kafkasya’da olup bitenler Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu ilgi, Kafkasya’nın Türkiye’ye “komşu bölge” olmasından ya da ekonomik ve siyasi çıkar hesaplarından ötedir. Zira Türkiye ile Kafkasya arasında çok önemli tarihi-kültürel bağlar bulunmaktadır.   

Abhazya’nın Dostları sivil inisiyatifinin İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği konferans, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığı ve Kafkasya için gelecek senaryolarının konuşulup tartışılacağı uluslararası bir platform oluşturacaktır.  

Konferansa Abhazya, Güney Osetya, Avrupa, ABD, Kanada, Rusya ve Türkiye’den çok sayıda akademisyen, bürokrat, STK temsilcisi ve gazeteci konuşmacı olarak davet edilmiştir.  

Katılım için: “info@abhazyanindostlari” veya “ergunozgur1@gmail.com” adresine,  

Ad-soyad, e-posta, telefon, çalıştığı kurum /veya öğrenciler için okul ve bölüm bilgisi bilgileri ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. (Öğrenci ve akademisyenler hariç kayıt ücreti 20 TL’dir.) (abhazyanindostlari.org)  

 

Katılımcılar   

Abhazya Cumhuriyeti’nden;   

 1. ViacheslavChirikba – Akademisyen, Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Danışmanı, Sohum  
 1. MaksimGunjia- Bürokrat, Dışişleri Bakanlığı, Sohum  
 1. ArdaInal-Ipa- STK, Sohum  
 1. LianaKvarchelia – STK, Sohum  
 1. MananaGurgulya- Gazeteci, Sohum  
 1. IrakliKhintba –Siyaset Bilimci, Abhazya Devlet Üniversitesi, Sohum   

Avrupa’dan;   

 1. GeorgeHewitt, Londra Üniversitesi, Londra 
 1. CharlotteHille, Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam  
 1. MarinoBusdachin, UNPO Genel Sekreteri, Amsterdam 
 1. LawrenceSheets, Uluslararası Kriz Grubu, STK, Londra -Tiflis  

ABD’den;   

 1. NikolaiZlobin, Savunma Bilgi Merkezi, Washington  

Kanada’dan   

 1. JohnColarusso,McMaster Üniversitesi, Kanada   

Türkiye’den;   

 1. ErolTaymaz, ODTÜ, Ankara 
 1. MitatÇelikpala, TOBB, Ankara   
 1. HasanKanbolat, ORSAM, Ankara 

 

Sayı : 2009 05