Güney Marmara Kafkas Dernekleri Gençlik Toplantısı Sonuç Bildirisi

0
364

İlk ikisi Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve Karacabey Kuzey Kafkas Kültür Derneklerinde yapılan Güney Marmara Kafkas Dernekleri Gençlik Toplantılarının üçüncüsü 24 Ekim 2009 tarihinde Bursa Kafkas Derneğinde gerçekleştirilmiştir. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda diasporada yaşayan Çerkes gençlerinin görev üstlenmesi noktasında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

– Güney Marmara Bölge Derneklerinde Gençlik Komisyonlarının etkin hale getirilmesi,

– Bölge Dernekleri Gençlik Komisyonlarının etkili bir iletişim ağı kurarak yapılacak olan organizasyonlarla ilgili hızlı bir haber alma sağlaması,

– Kısa ve uzun vadeli hedeflerle ilgili yol haritasını belirleyecek ve çalışmaları organize edecek bir üst kurulun Bölge Dernekleri Gençlik Komisyonlarından temsilciler ile oluşturulması,

– Oluşturulan kurulun belirli aralıklarla (aylık, haftalık) toplanarak mevcut durumu güncel olarak analiz etmesi,

– Yapılacak çalışma, organizasyon ve etkinliklerin Dernek Yönetimleri ile eşgüdümlü  olarak sürdürülmesi,

– Bölgede şölen etkinlikleri dışında kültürel etkinliklerin (ulusal basında yer alabilecek nitelikte 21 Mayıs Sürgün Anma Programı yapılması vb.) gerçekleştirilmesi,

– Gençlerin Kafkasya’da eğitim imkanları, gezi programları ve geri dönüş ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi noktasında etkin çalışmaların yapılması,

Toplantıya Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Karacabey Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Yalova Çerkes Birliği, Balıkesir Kafkas Kültür Derneği, Kocaeli Üniversitesi Kafkas Topluluğu, Sakarya Üniversitesi Kafkas Topluluğu katıldı. Gece güzel bir düğünle sona erdi.

 

Sayı : 2009 11