Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Anayurda Dönüş Günü Kutlandı

Anayurda Dönüş Yapmış Olanların Günü, 1 Ağustos’ta Maykop’ta kulandı. Adığe Cumhuriyeti Ulusal Müzesi önünde düzenlenen toplantıya bazı Parlamento ve
Hükümet üyeleri, Maykop Belediyesi ile rayonların temsilcileri, Adığe Cumhuriyeti’nde yaşanan ulusal topluluyklar5ın sivil toplum örgütleri temsilcileri, yurda dönüş yapmış ve dış ülkelerden konuk olarak gelmiş olan soydaş Çerkesler, kültür emekçileri ve ulusun bekasına ilgi duyanlar katıldılar.
Açumıj Aybek, Nepsev Nihad, Yedic Batıray ve St’aşu Yahya gibi dönüş yapmış hemşehrilerle konuşmalar yaptık. Yedic Memet Türkiye’ye ziyarete gitmiş, ancak o gün Maykop’a dönmüş, kutlamalar yetişmişti.
Adığey’in tanınmış sanatçıları Vıcıhy Maryet, Murete Çepay, Ğonejıko Asyet, Afeşşeğo Fayine v Sihu Vyaçeslav ulusal duyguyu yansıtan şiirler okuyor, Çarlık rejiminin Adığe/Çerkes ulusuna yaptığı saldırılar ve uyguladığı soykırım politikası lanetleniyor ve geçmiş bilince çıkarılıyor.
Biz Rusyalı’yızAdığe Cumhuriyet Kültür Bakanı, Adığey Devlet Ödülü sahibi ve Kosova’dan soydallarımızın getirilmeleri sürecinde aktif emeği bulunan Çemışo Ğazıy, AC Devlet Başkanı Thakuşın Aslan ve Hükümeti adına toplantıya katılanları selamladı. Ğazıy, Adığey’in Rusya’nın bir parçası olduğunu söyledi. Yakın geçmişe bir dönüş de yaparak, AC ilk devlet başkanı olan Carım Aslan’ın Kosava’daki soydaşlarımızın getirilmeleri işinde federal yetkililerle birlikte çalıştığını
 Sorunun çözümünde önemli çabalarının olduğunu örneklerle anlattı.
Dönüş yapmış olanların uyumu için toplumsal görevler üstlenmiş kişiler arasında Parlamentoda milletvekili olan Şhalaho Asker, bilim emekçizsi Meşfeşşu Necdet ve dönüş yapmış olan St’aşu Yahya’nın söylediğine göre, Gürkiye’den 418, Suriye’den 187, Kosova’dan 165, Ürdün’den 40, İsrail’den de birkaç soydaş dönüş yapmış bulunuyor. Bu kişiler çoluk-çocuk karışmış olarak Adığey’de barınıyorlar.
Sivil toplum hareketi ‘Adığe Xase’ Başkanı Hapaye Arambıy, ulusumuzun yeniden güçlenmesi ve bekası için çabalarını esirgemeyen yurtseverlere teşekkürlerini sundu. Arambıy, Kosova’dan dönenler için kurulan Mafehabl köyünde, soydaşlarımıza tahsis edilmesi gereken konut inşaatlarının hala tamamlanamadığını, 2 konuta dahi gereksinim duyulduğunu anımsattı. ‘Sözkonusu iki konut da tamamlanıp hak sahibi ailelere verildiğinde biz de rahatlamış olacağız’ dedi (*)
Kosova’dan dönüş yapan soydaşlarımız, onları öz topraklarından kovmuş olan devletin (Rusya’nın) bir kararıyla geri dönmüş bulunuyorlar. Soydaşlarımız kovuldukları ülke olan Rusya’nın bayrak ve devlet armasına yeniden kavuşmuş olarak yeni yaşantılarını sürdürüyorlar. Bunun bir politik anlamı olmalı. Anayurda dönüş yapanların uyumu için ayrılmış olan binada, sadece dönüşçüler değil, sivil toplum örgütleri de hizmet görüyorlar.
Yemıt’ıl Nurbıy, Adıge Mag, 3 Ağustos 2010, Çev: Hapi Cevdet Yıldız. 
Bilgi notu:
(*)- Hapaye Arambıy, Dünya Samba Şampiyonu da olan ünlü bir sporcudur. – HCP
(Kısaltılarak yayınlanmıştır – Jıneps)

Sayı : 2010 08

Yayınlanma Tarihi: 2010-08-01 00:00:00

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img