Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Çerkes Araştırmaları Grubu kuruldu

Sovyet sonrası dönemde özellikle Batı Avrupa ve Amerikan akademik dünyalarında multi-disipliner bir çalışma alanı olarak oluşmaya başlayan Kafkasya Araştırmaları, Kafkasya kökenli yoğun bir nüfusun yaşadığı Türkiye’de yirmi yıldan fazla süre geçmesine rağmen bilinen tarihi ve siyasi nedenlerden dolayı olması gereken noktaya gelemedi.

Kafkasya zengin etno-linguistik yapısı, jeostratejik önemi, yaşanan çatışmalar ve savaşlar nedeniyle son yıllarda daha sık gündemde yer almaya başladı, bundan sonra da alacağı kuşkusuzdur. Buna bağlı olarak bugün dünyada “Kafkasya Araştırmaları” genel başlığı altında bu bölgede yer alan devlet ve halkların tarihleri, coğrafyaları, siyasi ve demografik yapıları araştırılıyor, bu alanlarda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunuluyor, bu bölgeler ve halkları dünyaya tanıtılıyor.
1860’larda yaşadığı savaş ve sürgün felaketlerinin sosyo-psikolojik etkilerini henüz üzerinden atmaya başlayan, Batı Kafkasya’nın otokton halkı olmasına rağmen nüfusunun büyük çoğunluğu başta Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere diyasporada yaşayan Çerkesler üzerine Kafkasya dışında yapılan profesyonel araştırma ve çalışmalar ise hem yetersiz hem de karmaşık bir görüntü veriyor.
Çerkes Araştırmaları Grubu bu durum tespitinden hareketle hem Türkiye’de hem de dünyada Çerkes dili, kültürü, tarihi ve güncel siyaseti alanlarındaki boşluğu doldurma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla oluştu.
Çerkes Araştırmaları Grubu’nun nihai hedefi Çerkes Araştırmaları’nın akademik bir çalışma alanı olarak oluşması ve genel anlamda Kafkasya Araştırmaları’nın bütünleyici bir parçası olarak gelişmesidir. Türkiye’de son yıllarda yaşanmakta olan demokratikleşme, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü alanındaki pozitif gelişmeleri önemli bulan grup, bu değişimin Türkiye’de yaşayan tüm etnik-dilsel ve inanç gruplarının ortak vatandaşlık hukuku üzerinden kültür ve kimliklerini koruyarak geleceğe taşıma çabalarını destekler ve katkıda bulunmaya çalışır.
Mart ayı içerisinde çalışmalarına başlayan grup, 9 Nisan’da İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde, Kanada York Üniversitesi’nden sosyolog ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nergis Canefe ile Zeynel A. Besleney’in katıldığı “Kavramsal Açıdan Diasporik Siyaset ve Türkiye Çerkesleri Örneği” başlıklı ilk toplantısını gerçekleştirdi. (cerkesarastırmaları.org)

 

Sayı : 2011 04

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img