Esirlerine yerleşim izni veren Çerkesler

0
391
Soğucak-Kale’den gelen mektupta Rusların yenilgisi anltılıyor.
‘’Sefer Paşa, Abzah bölgesinde tahkimat oluşturmak için Laba’yı geçen Rusların komutanına bir mütareke bayrağı yollayarak seferin nedenini sordu. Komutanın cevabı şuydu: ‘Paris
Antlaşması’na göre Çerkesya Rusya’ya devredildi. Ben de almaya geldim’. Bu cevabı alan Sefer Paşa Çerkesya’nın bağımsız olduğunu, halkının izni olmadıkça kimseye devredilemeyeceğini ve Rusların derhal geri çekilmesini, aksi takdirde Çerkesler tarafından geri çekilmek zorunda bırakılacaklarını belirten ikinci bir mesaj yolladı.
24 saat sonra Sefer paşa ve otuzbin kişiden oluşan birliği, bir dağ geçidinde 16 topla mevzilenen Rusların üzerine yürüdü. Üç buşuk saat süren çatışmada kazanan taraf, 800 kişiyi esir alan ve 16 silaha el koyan Çerkesler oldu. İki gün sonra bir başka çatışma daha yaşandı ve Ruslar birçok askerini ve 5 top kaybetti. Esirler köle yapılmadı, sınıfda yerşmelerine izin verildi.’’
(26 Ekim 1856 tarihli News of The World Gazetesi’nden)

Sayı : 2012 03