Tarihte Bu Ay – Mart 2012

0
753
08 Mart           Kadınlar Günü
14 Mart           Adıge Dili Günü
21 Mart           Newroz/Nevruz Bayramı
21 Mart           Dünya Irk Ayrımı ile Mücadele Günü
23 Mart           Çerkes takviminde Yeni Yıl
25 Mart 1382  Mısır Çerkes Memluk Devletinin kurulması
24 Mart 1789 Rusların Anapa’ya saldırısı.
01 Mart 1811 Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın hile ile Kahire’de Çerkes beylerini öldürtmesi.
14 Mart 1853   İlk Adıge alfabesinin Bersey Wumar tarafından Tiflis’te yayımlanması
04 Mart 1921  Abhazya Cumhuriyeti’nin kurulması
08 Mart 1922   Yazar Hadağatle Asker’in doğumu
04 Mart 1936   Mısır Çerkes Kardeşler Cemiyeti Başkanı Abdülhamit Huştoko’nun vefatı
24 Mart 1941   Prof. Aziz Meker’in vefatı
08 Mart 1944   Balkarların Sibirya’ya sürgün edilmesi
17 Mart 1944   Kuzey Kafkasya Kurtuluş Savaşı’na katılan Süleyman İzzet Tsey’in vefatı
26 Mart 1961   Kuzey Kafkasya Milli Merkezi Başkanı Prof. Ahmet Nabi Magoma’nın vefatı
08 Mart 2005   Çeçenya Devlet Başkanı Aslan Mashadov’un öldürülmesi
04 Mart 2010   Abhazya’nın ilk lideri Ardzınba’nın vefatı

 

Sayı : 2012 03